Till undermeny Karta Kontakt

Namn på gator, vägar, kvarter, lokaler

Det är kommunens ansvar att sätta namn på gator, vägar, parker, kvarter och andra allmänna platser. Kommunen sätter också namn på lokaler för den egna verksamheten.

Namnförslagen bereds inom förvaltningen. Det är sedan bygg- och miljönämnden som fattar beslut om att eventuellt  skicka namnförslag på samråd, och som slutgiltigt godkänner namnet.

Har du frågor kring namnsättning kan du kontakta handläggare Runa Krehla, runa.krehla@knivsta.se, 018-34 70 31