Till undermeny Karta Kontakt

Namn på gator, vägar, kvarter, lokaler

Det är kommunens ansvar att sätta namn på gator, vägar, parker, kvarter och andra allmänna platser. Kommunen sätter också namn på lokaler för den egna verksamheten.

Namnförslagen bereds inom förvaltningen. Det är sedan samhällsutvecklingsnämnden som fattar beslut om att eventuellt skicka namnförslag på samråd, och som slutgiltigt godkänner namnet.

Har du frågor kring namnsättning kan du kontakta planenheten, tel 018-34 70 00 (växel).

  • Senast uppdaterad 5 jul 2017