Till undermeny Karta Kontakt

För skolor

Fiskmålningar


 

Vi håller Knivsta rent

Var med och håll Knivsta rent i vår!

Varje vår deltar Knivsta kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning, Vi håller rent!. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2016 deltog 767 782 hjältar runt om i landet!

Från 15 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er senast den 2:a april på www.hsr.se/vihallerrent, se länk i högerspalten. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rents skräpplockarmaterial bestående av vita sopsäckar, mindre soppåsar och skräpspel. I Knivsta kommer vi distribuera materialet vecka 16. Ni hämtar ert material själva i Kontaktcenter i Knivsta kommunhus.

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Vid frågor om Vi Håller Rent, kontakta Tomas Colm, Knivsta kommun.

Var med du också i kampen mot skräpet!

Sopskolan.se för högstadiet                                 

Sopskolan.se är ett interaktivt utbildningsmaterial för högstadiet om farligt avfall.

Bakgrunden till sopskolan.se är att öka kunskapsnivån bland skolungdomar kring miljöeffekterna av avfallshantering och konsumtion. Målet är att inom några år ha en komplett skolsajt, som inkluderar alla avfallshierarkins steg.

Övergripande mål för projektet är att öka kunskapen om avfallshantering och konsumtion genom

  • att öka målgruppens förståelse för att deras agerande påverkar miljön och för vad de rent praktiskt ska göra med sitt avfall.
  • att få målgruppen att koppla ihop sin konsumtion med den avfallsmängd de producerar, få dem att börja tänka och välja utifrån ett miljöperspektiv.

Studiematerialet har tagits tas fram i nära samarbete med aktiva skolinformatörer och El-Kretsen. Materialet kommer också att marknadsföras med hjälp av kommunernas skolinformatörer.
Läs mer via länken till höger

Erbjudande till alla lärare!

Alla skolbarn i Knivsta kommun är välkomna på studiebesök till Återvinningscentralen på Gredelbyvägen. Här får klasserna och deras lärare en guidad rundtur på anläggningen och information om hur avfall återvinns.

Vi får veta en hel del om hur vår livsstil påverkar klimatet, och vad vi kan göra för att minska belastningen på vår miljö.

Boka in din klass för ett besök på Återvinningscentralen hos Tomas Colm tel 018-34 72 58.

För mer information om återvinningscentralens verksamhet ring Samhällsbyggnadskontoret - Avfall och återvinning, tel 018-34 70 00 


Miljöutbildning för skolbarnNatur & Miljöpärmen

Lokala företag och  Knivsta kommun bidrar till att lärare och elever i grundskolans år 4-6 får en egen lärobok i miljökunskap - Natur och miljöpärmen. Förutom att kommunens skolor fått ett uppskattat och användbart läromedel har vi, genom lokal samverkan, också bidragit till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i vår kommun.

På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Materialet delas ut kosnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med lokala företag, Knivsta kommun och Natur & Miljöbokens förlag, Svenska Kunskapsförlaget. 

  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Tomas Colm
  • Senast uppdaterad 6 mar 2017