Till undermeny Karta Kontakt

Källsortering och återvinning

Akvarellbild förpackningar

Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar och tidningar och lämna till återvinning, det tjänar både du och miljön på. En kladdig förpackning behöver inte rengöras för återvinningens skull, det räcker oftast att skölja med lite kallt vatten. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då kan vi se till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Visste du att ...

... producerandet av en (1) mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo i form av bland annat gruvavfall och slaggprodukter, där den färdiga produkten endast väger ca 169 gram!

Avfall Sverige och IVL, Svenska Miljöinstitutet har beräknat avfallsfotavtrycket för elva vanliga konsumentprodukter och uppskattat klimatkostnaderna för avfallet som uppstår vid produktionen. Intresserad av att veta mer? Följ länken i högerspalten under rubriken Externa länkar. 

Kretsloppsparkens öppettider hittar du under rubriken Knivsta Kretsloppspark , i vänsterspalten. 

Vi vill här ge ett förslag på en hantering som inte behöver ta så stor plats i anspråk, se länken "Förslag till sortering under diskbänken" i högerspalten.

Skyltar för uppmärkning av kärl i till exempelvis soprum kan laddas ned här till höger, under E-tjänster:

  • Väggskylt för brännbart
  • Väggskylt för komposterbart

Övrigt skyltmaterial kan hämtas hem från Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida (Fti), se länk till höger.

Vad händer sen?

Se vår egen film "Sopan" om vad som händer med det vi lämnar till återvinning i Knivsta.

  • Redaktör: Johanna Eriksson
  • Uppgiftslämnare: Tomas Colm
  • Senast uppdaterad 11 jan 2018