Till undermeny Karta Kontakt

Särskilda boenden

Särskilt boende

 

Särskilda boenden finns för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vilket boende som är aktuellt liksom omfattningen av omvårdnad i boendet styrs av den enskildes behov.

Gruppboende

Gruppboende är särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. De tre gruppboenden som finns i Knivsta drivs av externa entreprenörer, på uppdrag av Knivsta kommun.

Äldreboende

Äldreboende består av omvårdnadsboende, demensboende och korttidsboende. De särskilda boendena för äldre har regelbunden läkartillsyn, enligt överenskommelse med Uppsala läns landsting. Varje särskilt boende har dessutom tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Hälso- och sjukvård samt rehabilitering är en integrerad del i det vardagliga arbetet vid de särskilda boendena.

Ansökan

För att ansöka om särskilt boende vänder man sig till biståndshandläggaren i Knivsta kommun.
Tel 018-34 70 00