Till undermeny Karta Kontakt

Flerbostadshus

Flerbostadshus är ett hus med fler än 2 bostäder.  Det kan även vara rad-/par-/kedje-/fristående hus på samma fastighet i bostadsrätts- eller hyresrättsform.

Bygglov behövs för:

 • Nybyggnad (huvudbyggnad, komplementbyggnad)
 • Balkong (nybyggnad, inglasning)
 • Ändrad användning (från bostad till lokal, lokal till bostad, inreda vind mm)
 • Fasadändring (byte av fönster/dörrar måla om mm)
 • Rivning
 • Skyltar
 • Vissa parkeringsplatser
 • Murar och plank

Anmälan behövs för att:

 • Ändra planlösning som påverkar bärande konstruktioner och/eller brandskydd
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp.
 • Stambyte om det påverkar den bärande konstruktionen, brandskyddet eller ventilationen

Vad kostar det?

 Nybyggnad:
3000-3999m2 
8000-9999m2 

227 136 kr
349 440 kr
 Inglasning av en balkong:      2 912 kr
 Skylt (mindre än 1 kvm/större än 1kvm)
       1 281 kr/2 563 kr
 Installation av eldstad       1 456 kr

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på fliken: Såhär söker du

Flerbostadshus 1