Till undermeny Karta Kontakt

Friggebodar och Attefallsåtgärder

Friggebodar och Attefallsåtgärder är mindre byggnader och åtgärder som för en- och tvåbostadshus och även vissa flerbostadshus är bygglovbefriade. Flertalet av dessa åtgärder kräver dock en anmälan.

Anmälan behövs för att:

  • Bygga en komplementbyggnad max 25 kvm (Attefallshus)
  • Bygga en komplementbostadshus max 25 kvm (Attefallshus)
  • Inreda ytterligare bostad
  • Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm
  • Ändra konstruktion på friggeboden eller Attefallshuset
  • Rivning av ett Attefallshus
  • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning av för ventilation eller brandskydd
  • Ändring av en komplementbyggnad till komplementbostadshus
  • Bygga en eller flera takkupor på din byggnad om fastigheten ligger inom planlagt område eller sammanhållen bebyggelse.

Det här kräver inte bygglov/anmälan

  • Bygga en komplementbyggnad (friggebod) som är max 15 kvm i omedelbar närhet till bostadshuset

Villor 1

Vad kostar det?

Komplementbyggnad max 25 kvm:  2 070kr 
Komplementbostadshus max 25 kvm: 6 211kr 
Inreda ytterligare en bostad:  6 211kr 
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm:         2 070kr 

För övriga anmälningsärenden se taxa till höger.

Handläggningstid

Handläggningstiden på ett anmälningsärende är ofta mindre än en vecka från det att det är komplett.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på fliken: Såhär söker du