Till undermeny Karta Kontakt

Rivning

Rivningslov behövs för att:

  • Riva bygglovspliktig byggnad eller del av byggnad inom detaljplan
  • Riva bygglovspliktig byggnad eller del av byggnad inom område med områdesbestämmelser

Rivningslov och anmälan behövs inte för att:

  • Riva en ej bygglovspliktig byggnad eller del av byggnad utom detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Riva ekonomibyggnader tillhörande jordbruk, skogsbruk eller liknande näring

Anmälan behövs för att:

  • Riva bygglovspliktig byggnad eller del av byggnad utanför detaljplan/områdesbestämmelser

Vad kostar det?

Kostnaden för ett rivningslov baseras på byggnadens eller byggnadsdelens yta samt användningssätt.

Exempel: 

Mindre byggnad t.ex. ett garage (under 70 kvm)             2 330 kr 
Bostadshus eller byggnader under 250 kvm  4 659 kr 

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett rivningslov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på fliken: Såhär söker du