Till undermeny Karta Kontakt

Skyltar

Önskar du sätta upp en skylt inom ett område med detaljplan behöver du söka bygglov. Det gäller även om du vill flytta eller väsentligt ändra skylten. Ligger fastigheten inom områdesbestämmelser kan det även där krävas bygglov.

Bygglov behövs för att:

  • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan
  • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt enligt vissa områdesbestämmelser

Bygglov behövs inte för:

  • Sätta upp skylt utanför detaljplanerat område.

Skyltar utanför detaljplanerat område får inte uppföras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Mer information finns på länsstyrelsens webbplats. Vissa skyltar kan även kräva tillstånd från trafikverket.

Vad kostar det?

Exempel: 

Skylt större än 1 kvm på fasad kostar 2 563kr, fler skyltar i samma ansökan kostar efter första skylten 582kr/st.

Skylt mindre än eller lika med 1 kvm på fasad kostar 1 281kr, fler skyltar i samma ansökan kostar efter första skylten 291kr/st.

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på fliken: Såhär söker du