Till undermeny Karta Kontakt

Godkända program

Detaljplaneprogram för Lagga kyrkby

Programområdet omfattar kyrkbyn samt naturmarker norr och söder om byn.

Detaljplaneprogram för Nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 1:6

Nordöstra Alsike, på delar av Vrå 1:150 och 1:64

Detaljplaneprogram för Norra och västra Nor

Södra Knivsta, på Ledingevägens norra sida och upp mot Valloxen. I öst-västlig riktning från Forsbyvägen till strax öster om Olof Thunmans väg.

Detaljplaneprogram för Spakbacken-Östuna by

Programområdet omfattar Spakbacken och Östuna by med omgivningar samt verksamhetsområdet norr om väg 77.