Till undermeny Karta Kontakt

Förskola intill Boängsvägen

Förslag till detaljplan för ny förskola intill Boängsvägen på fastighet Gredelby 1:3 och 2:1 i Knivsta kommun, är nu ute på samråd från 7 februari till 26 februari 2018.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola. Detaljplanen prövar även möjligheten att ta fram en ny trafiklösning längs Gredelbyleden, en cirkulationsplats som ska förbinda Gredelbyleden med Boängsvägen och Kölängsvägen.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivning.

 

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2018-02-26 till

Knivsta kommunhus

Centralvägen 18

741 75 KNIVSTA

eller knivsta@knivsta.se

Ange diarienummer BMK 2014-000602 på handlingen.

 
  • Uppgiftslämnare: Emelie Hedman
  • Senast uppdaterad 9 feb 2018