Till undermeny Karta Kontakt

Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl

Ett förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera, har varit ute på samråd från och med 20 april 2017 till och med 29 maj 2017.

 

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder (ca 650-700 lägenheter), förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden.

Då planen avviker från översiktsplanen utförs den därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL)

Fotomontage

Bilder på hur byggnader enligt förslaget skulle kunna synas på längre avstånd från centrala platser i Knivsta. De tre vyerna av planområdet är från Gredelbybron, busstorget och Ängbyvägen. Fotomontagen visar hur byggnadernas volymer kan landa i landskapet och är inte ett förslag på husens utseende i form av exempelvis färg- eller ytmaterial. 

Upplysningar

Planenheten
Fysisk planerare, 018-347000

  • Uppgiftslämnare: Emelie Hedman
  • Senast uppdaterad 28 nov 2017