Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 1:392

Ett förslag till planändring av detaljplan Östra Brännkärr gällande fastighet Vrå 1:392 är nu ute på samråd från och med 29 november till och med 13 december.

Huvudsyftet med planändringen för Vrå 1:392 är att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten. Nuvarande planbestämmelse medger bostäder och centrumverksamhet.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Se handlingar från detalj Östra Brännkärr i spalten till höger.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2017-12-13 till

Knivsta kommunhus

Centralvägen 18

741 75  KNIVSTA                       

eller knivsta@knivsta.se  

Ange diarienummer SBK 2017-000001 på handlingen.

Fastighetsägare, representanter i bostadsrättsföreningar och samfälligheter m.m. förutsätts underrätta hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och medlemmar.