Till undermeny Karta Kontakt

Vrå 1:392

Ett förslag till planändring av detaljplan Östra Brännkärr gällande fastighet Vrå 1:392 har varit ute på granskning från och med den 14 februari till den 5 mars 2018.

Huvudsyftet med planändringen för Vrå 1:392 är att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten. Nuvarande planbestämmelse medger bostäder och centrumverksamhet.

Planläggningen sker med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Se handlingar från detalj Östra Brännkärr i spalten till höger.