Till undermeny Karta Kontakt

Särsta 58:1 m. fl.

Planen syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av S:ta Birgittakyrkan och att denna länkas samman med befintlig bebyggelse på Särsta 54:1 (orgelfabriken). De nya lokalerna planeras innehålla kontor, kök, musik-, barn- och ungdomsverksamheter. Berörda fastigheter ligger utmed Häradsvägen i centrala Knivsta, ca 400 meter öster om järnvägsstationen.