Till undermeny Karta Kontakt

Framtidens energi

Knivstas vindkraftverk i Skåne. Foto Kristina Nyström

Knivsta kommun har ett lagstadgat ansvar att verka för en säker och tillräcklig energitillförsel i kommunen. Men hur ser framtidens energitillförsel ut?

Konsumtion, resursutnyttjande och energianvändning har historiskt sett kunnat öka i Sverige från år till år, och hittills har prognoserna visat på en fortsatt ökande energianvändning. Samtidigt pekar andra rapporter på att vi står inför en betydande energiomställning. En kommande nedgång i den globala oljeproduktionen, tillsammans med åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, kommer att tvinga oss att kraftigt minska användningen av fossil energi.

Energistrategi och handlingsplan

Knivsta kommun har fastställt en energistrategi med tillhörande handlingsplan för åren 2011-2014. Med denna strategi vill kommunen visa på vikten av att vara framsynt i energifrågan, och bidra till att göra vårt samhälle mindre sårbart vid en kommande energiomställning. Genom att agera nu, medan vi har goda förutsättningar för det, kan vi klara en omställning till ett energieffektivt och miljövänligt samhälle med fortsatt god välfärd. Detta uppnår vi genom att skapa förutsättningar för en grönare energiframtid, med ett väl fungerande och långsiktigt hållbart energisystem.

Med energistrategin som grund vill kommunen sätta igång processer som leder till att Knivsta inte bara kan klara av en kommande energiomställning, utan även vinna på den.

  • Uppgiftslämnare: Martin Wetterstedt
  • Senast uppdaterad 5 sep 2011