Till undermeny Karta Kontakt

Förnybar energi

Uthållig kommun Etapp 3

Knivsta kommun har deltagit i Energimyndighetens program "Uthållig kommun Etapp 3 och sökt pengar för att göra en förstudie kring energiförsörjning för en stadsdel. 

Projektet hette ”Modeller för stadsdelar att bli självförsörjande på förnybar energi” och i filmen beskrivs fördelar och nackdelar med storskaliga och småskaliga lösningar. Projektgruppen har bestått av representanter från JTI, Ramböll, Skandinaviska ECO Hus, Kommunfastigheter i Knivsta, Uppsala Universitet, Knivsta kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Energikontoret i Mälardalen och Linköpings universitet. 

Förhoppningen är att filmen skall ge Knivsta kommun och andra kommuner inspiration och en bra bakgrund till aktuella vägval man står inför vid planeringen av nya områden eller stadsdelar. I Knivsta kommun kommer filmen användas som diskussionsunderlag vid nya stadsutvecklingsprojekt.

  • Senast uppdaterad 1 okt 2015