Till undermeny Karta Kontakt

Vatten-och avloppsplan

vattenflöde

 

Knivsta kommun arbetar just nu med en vatten- och avloppsplan. En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen, och visar vilka områden som ska få allmänt (kommunalt) vatten och avlopp, och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen, såväl inom som utanför verksamhetsområden för allmänt VA.

I VA-planen ingår

  • en plan för de allmänna VA-anläggningarna, det vill säga hur vi ska utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp där det redan idag finns allmänt VA,  
  • en plan för utbyggnad av allmänt VA, det vill säga vilka områden som ska få allmänt VA och i vilken ordning, samt ungefärlig tidplan för detta,
  • en plan för vad som gäller i områden som väntar på att få allmänt VA, det vill säga hur tillsyn av enskilda avlopp och bygglov hanteras innan allmänt VA är på plats, 
  • en plan för de områden/den bebyggelse som även i fortsättningen ska ha enskilt VA och
  • en plan för dagvattenhantering - i dagsläget hänvisas till det kommande arbetet med dagvattenpolicy och dagvattenplan, en plan för hantering av dagvatten kommer att finnas med tydligare. 

Förslag på VA-plan ute på remiss

Ett förslag till VA-plan har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjningen.

VA-planen är nu ute på remiss till berörda nämnder/kommunala bolag, myndigheter och grannkommuner.  Eftersom VA-planeringen i mycket hög grad styrs av lagstiftning har den inte skickats på remiss till kommunens invånare.

Remisstiden pågår till och med 29 november 2016.

Mer information

Remissversionen av VA-planen finns att läsa via länk till höger på sidan. VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen. Om så är fallet tar vi gärna emot förslag till justeringar. Hör av dig till kommunen.

E-post: knivsta@knivsta.se. 

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.

VA-planen är ett omfattande dokument, och det kan därför ha smugit sig in i felaktiga uppgifter i remissversionen av VA-planen. Vi tar gärna emot förslag till justeringar om så är fallet, hör av dig till kommunen på knivsta@knivsta.se.

VA-planen är ett levande dokument som regelbundet kommer att uppdateras och revideras.