Till undermeny Karta Kontakt

Statistik

På dessa sidor hittar du statistiken om Knivsta. Här finns den aktuella befolkningsprognosen och befolkningsutvecklingen. Mer detaljerad statistik hittar du i Statistiska centralbyråns (SCB) kommunfakta och i foldern Knivsta i siffror. 

Länkar till SCB, Regionfakta och Länsstyrelsens statistiksidor hittar du till höger.

Kommunen i siffror

Varje år sammanställer Knivsta kommun egen statistik i foldern "Knivsta i siffror". Rubrikerna i foldern är:

  • Geografisk information
  • Befolkning
  • Hushållsekonomi och sysselsättning
  • Kommunal ekonomi
  • Politisk sammansättning

Du kan ta del av statistiken via länkarna i högerspalten.

  • Uppgiftslämnare: Dan-Erik Pettersson
  • Senast uppdaterad 15 jan 2018