Till undermeny Karta Kontakt

Kommunledning

Kommunens tjänstemannaledning är sammansatt av kommundirektören samt åtta chefer, var och en ansvarig för sitt kontor. I kommunledningen deltar också VD:n för kommunens bolag.

 

Lena Fransson

Lena Fransson ()
Kommundirektör
tel: 018-34 71 15

Dan-Erik Pettersson

Dan-Erik Pettersson (Ekonomichef)
Ekonomikontoret
tel: 018-34 78 07

Lena Larsson

Lena Larsson (Fritid- och kulturchef)
Fritid- och kulturkontoret
tel: 018-34 78 60

Åsa Franzén

Åsa Franzén (Kanslichef)
Kommunlednings-kontoret
tel: 018-34 70 08

Gunilla Tuvin

Gunilla Tuvin (Personalchef)
Personalkontoret
tel: 018-34 70 34

Bild saknas

Emma Lundbergh (Samhällsbyggnadschef)
Samhällsbyggnads-kontoret

Bild saknas

Jessica Fogelberg (Tf Bygg- och miljöchef)
Bygg- och miljökontoret

Hans Åhnberg

Hans Åhnberg (Utbildningschef)
Utbildningskontoret
tel: 018-34 70 00

Bild saknas

Mats Elgström Ståhl (Socialchef)
Vård- och omsorgskontoret
tel: 018-34 70 83

Hans-Petter Rognes

Hans-Petter Rognes (VD)
Kommunens bolag

  • Senast uppdaterad 10 jan 2017