Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Lärare i SO åk 7-9 Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-07-30 Undervisning i de samhällsorienterande ämnena i åk 7-9.
 • Lärare till mindre grupp åk 8-9

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-07-30 Arbete med elever inom autismspektra. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av två pedagoger och två assistenter. Tillsammans finns ni för eleverna under hela deras skoldag där både undervisning och socialt arbete är stora viktiga hörnstenar för våra elever. Vuxentätheten är hög, tack vare detta kan vi ta stor hänsyn till varje individs behov och skapa bra och nära relationer med både eleverna och vårdnadshavare. Utifrån din kompetens medverkar du till elevgruppens måluppfyllelse. Du har tillgång till regelbunden handledning och kompetensutveckling. Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar nära teamet. I kommunen finns övergripande nätverk för de olika professionerna.
 • Ledsagare till en kille i 25-års åldern

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-07-30 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en 25-årig kille i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 3 timmar i veckan, under helger. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Lärare i spanska Thunmanskolan och Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-07-31 Vi söker en lärare i spanska som undervisar elever på både Alsike skola och Thunmanskolan med ca 50 % av tiden fördelad till respektive skola. Arbetsuppgifterna innebär att du planerar, genomför och följer upp undervisning i spanska i åk 6-9. Du ingår i ämneslag med övriga lärare i moderna språk. Du har din anställning på Thunmanskolan där du ingår i arbetslag.
 • Specialpedagog/lärare åk 7-9 Thunmanskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-07-31 Vi söker en specialpedagog/-lärare som ska arbeta tillsammans med vår nuvarande specialpedagog. Uppdraget innebär att vara med och bygga en flexibel organisation som kan möta alla elevers behov av stöd. Arbetet kommer att vara i nära samarbete med rektor och lärare. En viktig uppgift som specialpedagog/-lärare är att ingå i team av vuxna runt eleverna. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa elever i behov av särskilt stöd, individuellt eller i mindre grupp. Du stödjer och utveckla lärarna i arbetet med extra anpassningar och undervisning utifrån särskilda behov. Uppföljning av elevers studieresultat i samarbete med elevens mentor är också ett viktigt uppdrag. Du blir en viktig del i elevhälsoteamets arbete och ingår i kommunens nätverk för specialpedagoger och speciallärare.
 • Lärare Sp/IDH 7-9, Thunmanskolan

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-07-31 Planera, genomföra och följa upp undervisning i spanska och idrott och hälsa i åk 7-9 samt mentorskap. Deltagande i arbetslag, ämneslag och skolutveckling.
 • Biträdande rektor Thunmanskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-07-31 Ansvara för skolans utvecklingsarbete i nära samarbete med rektor. I arbetsuppgifterna ingår skolutveckling, elevhälsoarbete, personalansvar och ett särskilt ansvar för genomförandet av digitalisering av skolan. Du ingår i skolans ledningsgrupp. Vi vill också gärna ta del av de idéer och erfarenheter som nya kollegor bär med sig och formar uppdrag efter det.
 • Ängbyskolan lärare/ fritidspedagog åk 1-3

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-04 Vi söker dig som vill arbeta med eleverna i åk 1-3. Vi vill att du tillsammans med oss arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med din kunskap. En förutsättning är att du har ett varmt förhållningssätt mot elever och god samarbetsförmåga. Du kommer att samarbeta med såväl lärare som fritidspersonal. Du bör vara en god ledare och ha stort engagemang för eleverna och dess lärande.
 • Förvaltningsekonom

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-04 Knivsta kommun söker en förvaltningsekonom med placering under ekonomikontoret. Du kommer ha ett huvudansvar för att jobba för/med några av kommunens kontor. Du kommer att vara 1 av 4 förvaltningsekonomer som bildar ekonomgruppen, vid behov täcker man upp för varandra och tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna. Tjänsten innebär ett nära samarbete med kontorschefer och övriga medarbetare inom tilldelade ansvarsområden, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer. I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter: Stöd till chefer i ekonomi- och utvecklingsarbete Budgetarbete (mindre verksamhet till nämndnivå) Ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser Års- och delårsbokslut Internkontroll Nyckeltalsarbete Omvärldsbevakning Föredragande i nämnd Ekonomiska kalkyler och utredningar
 • Speciallärare/lärare till mindre grupp åk 4-7

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-07 Arbete med elever inom autismspektra. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av två pedagoger och två assistenter. Tillsammans finns ni för eleverna under hela deras skoldag där både undervisning och socialt arbete är stora viktiga hörnstenar för våra elever. Vuxentätheten är hög, tack vare detta kan vi ta stor hänsyn till varje individs behov och skapa bra och nära relationer med både eleverna och vårdnadshavare. Utifrån din kompetens medverkar du till elevgruppens måluppfyllelse. Du har tillgång till regelbunden handledning och kompetensutveckling. Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar nära teamet. I kommunen finns övergripande nätverk för de olika professionerna.
 • Barnskötare på fritids

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-07 Vi söker barnskötare till fritidshemmet på Brännkärrsskolan. Vi söker dig som är flexibel och har god samarbetsförmåga.
 • Lärare i Spanska gärna i kombination med sv/eng/So åk 6-9 Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-07 Undervisning i spanska gärna i kombination med andra ämnen som So, svenska eller engelska i åk 6-9.
 • Segerstaskolan-Lärare i förskoleklass

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-10 Arbeta som förskoleklasslärare vid Segerstaskolan i Knivsta. Nu söker vi dig som är nyfiken och vill vara med att utveckla arbetet med Segerstaskolans förskoleklass. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ska ge förutsättningar för att alla elever kan “bli sitt bästa jag”. Du ingår i ett av skolans arbetslag där du ansvarar för en elevgrupp/del av klass som mentor. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Som person ser vi gärna att du är öppen och social med en positiv grundsyn och kan möta såväl elev som förälder. Erfarenhet krävs.
 • Är du den Förskollärare som vi söker?

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-10 Alla förekommande arbetsuppgifter i förskolan. Du är flexibel, lyhörd och reflekterande, och givetvis ansvarstagande. Tillsammans med kollegorna planerar du, genomför och följer upp verksamheten. Du har ett professionellt förhållningssätt, du dokumenterar och delger barnens utveckling till vårdnadhavarna.
 • Undersköterskor till gemensamnattpatrull

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-11 Som undersköterska på natten arbetar du tillsammans med dina kollegor för att se till att våra äldre får en trygg tillvaro. Du kommer att ha en stor variation i arbetet där ingen natt är den andra lik. I arbetet kommer du genomföra natt tillsyn, medicinering, nödvändiga vårdinsatser, dokumentation, besvara och hjälpa till vid larm. Arbetet kommer att innebära dialog och samarbete med brukare, anhöriga samt övriga professioner.
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-13 Du ansvarar, tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Din roll som MAS innebär att du ansvarar för arbetsuppgifter som finns beskrivna i gällande författningar. - Du granskar och följer upp verksamheten utifrån lagkrav och socialnämndens riktlinjer. - Du föreslår förbättringar utifrån identifierade brister. - Du analyserar patientsäkerhetsarbetet och drar slutsatser som kan användas i verksamheten för att förebygga vårdskador. - Du informerar om lagar och riktlinjer samt utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. - Ditt uppdrag innebär att ta fram riktlinjer enligt lagstiftning och föreskrifter och följa upp att verksamheterna arbetar systematiskt med patientsäkerhet. - I ditt uppdrag samverkar du med MAR, områdeschefer och enhetschefer samt deltar när handlingsplaner upprättas för patientsäkerhetsarbetet I Knivsta kommun samarbetar vi med övriga vårdgivare i Uppsala län. i syfte att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården kommuninvånarna. Inom Uppsala län ingår du, som Knivsta kommuns MAS, i ett antal utvecklande nätverk. Du är direkt underställd socialchefen och ingår i dennes ledningsgrupp samt stab. När det gäller det medicinska tillsynsansvaret så är du direkt underställd socialnämnden.
 • Lärare i grundskolan, årskurs F-6, Segerstaskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-14 Arbeta som grunskolelärare F-6 vid Segerstaskolan i Knivsta. Som person ser vi gärna att du är öppen och social med en positiv grundsyn och kan möta såväl elev som förälder. Erfarenhet krävs.
 • Musiklärare F-6

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-14 Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
 • Familjebehandlare med inriktning på alkohol och drogberoende

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-20 I Råd och Stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi arbetar också med stöd till ungdomar och vuxna med beroendeproblematik. De uppdrag som vi har inom vår enhet sker både som insats efter biståndsbeslut och som egen ansökan direkt från våra kommuninnevånare. I arbetet ingår ingen myndighetsutövning men dokumentation krävs. Vi sköter vår dokumentation i Journal Digital. Arbetsuppgifterna i Råd och Stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet hos oss som behandlare. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegorna i enheten. Vi har alla ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket genomsyrar alla delar av vårt arbete. Vi är en stabil, välutbildad och erfaren arbetsgrupp. Vi är hjälpsamma mot varandra och tycker om att ha roligt på jobbet. Vi söker nu en familjebehandlare med inriktning mot beroendeproblematik. Du kommer att arbeta både med ungdomar och vuxna, men med ett särskilt ansvar för insatserna gentemot ungdomarna och deras familjer. Inom området beroende har vi flera utvecklingsspår på gång. Bl a jobbar vi mycket nära våra kollegor inom socialpsykiatrin, med boendestöd och arbetsmarknadsinsatser. Du kommer att ha stora möjligheter att vara med och påverka inriktningen på våra insatser för målgruppen. Vi vill att du har ett tydligt familjeperspektiv i ditt arbete även när du arbetar med vuxna.
 • Familjebehandlare med inriktning på alkohol och drogberoende

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-20 I Råd och Stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi arbetar också med stöd till ungdomar och vuxna med beroendeproblematik. De uppdrag som vi har inom vår enhet sker både som insats efter biståndsbeslut och som egen ansökan direkt från våra kommuninnevånare. I arbetet ingår ingen myndighetsutövning men dokumentation krävs. Vi sköter vår dokumentation i Journal Digital. Arbetsuppgifterna i Råd och Stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet hos oss som behandlare. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegorna i enheten. Vi har alla ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket genomsyrar alla delar av vårt arbete. Vi är en stabil, välutbildad och erfaren arbetsgrupp. Vi är hjälpsamma mot varandra och tycker om att ha roligt på jobbet. Vi söker nu en familjebehandlare med inriktning mot beroendeproblematik. Du kommer att arbeta både med ungdomar och vuxna, men med ett särskilt ansvar för insatserna gentemot ungdomarna och deras familjer. Inom området beroende har vi flera utvecklingsspår på gång. Bl a jobbar vi mycket nära våra kollegor inom socialpsykiatrin, med boendestöd och arbetsmarknadsinsatser. Du kommer att ha stora möjligheter att vara med och påverka inriktningen på våra insatser för målgruppen. Vi vill att du har ett tydligt familjeperspektiv i ditt arbete även när du arbetar med vuxna.
 • Förskollärare till Fröhusets Öppna Förskola/ Familecentral

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-08-27 Som förskollärare på Fröhusets öppna förskola erbjuds du ett varierat och roligt arbete. Du bidrar till att den öppna förskolan blir en naturlig mötesplats för föräldrar och barn. I uppdraget ingår att stärka det sociala nätverket kring föräldrar och barn samt att i den pedagogiska verksamheten visa hur man kan stimulera barnets nyfikenhet och lust att lära. En stor del av arbetet är att bedriva föräldrastöd på olika sätt. Vi har dels ett pedagogiskt inslag med olika teman och gemensamma samtal/föreläsningar. Vi har dels ständiga samtal med föräldrar som söker stöd i sin föräldraroll. Andra arbetsuppgifter kommer att vara: -Att delta i planeringen och utvecklingen av arbetet på öppna förskolan och familjecentralen. -Att genomföra kreativa, pedagogiska aktiviteter för barnen genom tex sång, drama, skapande mm. -Att vara ett stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.
 • Timvikarier personlig assistans, hemtjänst, äldreboende och nattpatrull.

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-08-31 Vi söker timvikarier till LSS, äldreboende och hemtjänst. Vi utför serviceinsatser, omvårdnad och delegerad hälsosjukvård i hemmet.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017