Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Musiklärare åk 1-9, Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-30 Att arbeta som musiklärare för elever i åk 1-9.
 • Lärare till trä- och metallslöjd/svenska åk 3-9

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-30 Att arbeta som lärare i trä- och metallslöjd för elever i åk 3-9.
 • Speciallärare, Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-30 Vi söker en speciallärare som har stor erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vi ser gärna att du har inriktning mot matematik- eller språkutveckling. Vi söker dig som vill vara med och utveckla den specialpedagogiska verksamheten på skolan. Du ingår i skolans specialpedagogiska team tillsammans med specialpedagog, speciallärare samt pedagogiska resurser. Du kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd både i mindre grupper och enskilt samt tillsammans med specialpedagog ansvara för det pedagogiska arbetet i våra studior. Du har ett nära samarbete med pedagogerna där vi gemensamt kan lägga upp arbetet och planera stödinsatser för eleverna både på individ- och gruppnivå. Du är således delaktig i arbetet med pedagogiska kartläggningar, screenings samt åtgärdsprogram där du är behjälplig i att analysera styrkor och svårigheter på flera nivåer.
 • Timvikarier till Estrids gård

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-03-31 Vi söker dig som kan arbeta timmar hos oss, du kanske är undersköterska, vuxenstuderande, föräldraledig och vill ha ett extrajobb. Dina arbetsuppgifter består i att utföra service och omvårdnadsarbete med kvalité i fokus, utifrån kundens önskan och behov. Vi arbetar med att skapa meningsfull vardag bla genom social samvaro och aktiviteter utifrån kundens önskemål.
 • Undersköterska med körkort

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-31 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och hälsosjukvård. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för den äldres individuella behov och önskemål.
 • Nattsjuksköterskor

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-31 Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske nattetid, med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Sommarvikarier personlig assistans, hemtjänst, äldreboende och nattpatrull.

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-03-31 Vi söker sommarvikarier till LSS, äldreboende och hemtjänst. Vi utför serviceinsatser, omvårdnad och delegerad hälsosjukvård i hemmet.
 • Ledsagare till en man i 36 års-åldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis promenader, gymträning och biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Biträdande rektor

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-03-31 Nu söker vi en till biträdande rektor. Som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp där du i nära samarbete med rektor, biträdande rektor och tillsammans med arbetslagsledare driver skolutveckling utifrån Lgr11. Ditt ansvarsområde är att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten i åk 7-9, samarbeta och planera tillsammans med rektorn inför nya Alsike Nord skola där du kommer att fortsätta arbeta som biträdande rektor.
 • Förskollärare Spillkråkans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-02 Du får vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi arbetar ständigt i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen.
 • Ängbyskolan Lärare i förskoleklass

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-07 Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med förskolelärare och fritidspedagoger. Vi söker dig som vill vara med och implementera den nya läroplanen för f-klass och fritids. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisning i samarbete med dina kollegor.
 • Lärare ma/NO

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-07 Planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik och NO i åk 7-9 samt mentorskap i en åk 7. Deltagande i arbetslag och ämneslag.
 • Enhetschef till enheten för hemsjukvård och rehabilitering

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-09 Välkommen till en spännande och viktig tjänst där du får möjlighet att utvecklas och verka i en mindre kommun. Som enhetschef utvecklar och samordnar du arbetet inom enheten. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, kvalitetsuppföljning, verksamhetsutveckling och budget. Du förväntas att driva förändringsarbete i verksamheten. Du rapporterar till områdeschefen och ingår i dennes chefsgrupp för utförare. I Knivsta kommun erbjuder vi chefer en god arbetsmiljö och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har bland annat ett gediget introduktionsprogram för nya chefer och möjlighet att ingå i chefsnätverk och mentorskapsprogram. Utöver det ingår du i Vård och omsorgs Utförare ledningsgrupp som är ett bra forum att lyfta frågor inom.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-04-14 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Legitimerade sjuksköterskor

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-15 Som sjuksköterska har du ett eget ansvarsområde inom särskilt boende med demens eller omvårdnadsdsinriktning Kvalitetsarbete och kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten är en del i det dagliga arbetet. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Bygg- och miljöchef

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-18 Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och är föredragande i Bygg- och miljönämnden. Du leder och utvecklar arbetet inom miljö- och byggområdet vilket kräver att du är en drivande, utvecklingsorienterad och kommunikativ person med mycket god samarbetsförmåga och mycket goda ledaregenskaper. Du ingår i kommunens ledningsgrupp. I Knivsta kommun erbjuder vi chefer en god arbetsmiljö och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har bland annat ett gediget introduktionsprogram för nya chefer och möjlighet att ingå i chefsnätverk och mentorskapsprogram.
 • Team till elever inom autismspektrumtillstånd

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-23 Utifrån din kompetens medverkar du till elevgruppens måluppfyllelse. Du har tillgång till regelbunden handledning och kompetensutveckling. Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar nära teamet. I kommunen finns övergripande nätverk för de olika professionerna.
 • Fritidspedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-28 Segerstaskolan Arbetsbeskrivning Som fritidspedagog på Segerstaskolan ansvarar du tillsammans med övrig personal för verksamheten på fritidshemmet. Du ingår i ett F-3 arbetslag och samarbetar och organiserar verksamheten med elevernas bästa i fokus. Som person har du ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och tar stort eget ansvar för såväl din egen som skolans måluppfyllelse och utveckling. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att du tycker om att se elever växa och utvecklas. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete i fritidsverksamheten är självklart och du drivs av att vara en del av utvecklingen. Du utvecklar och driver din avdelning tillsammans med de andra i arbetslaget. Du brinner för att synliggöra lärandet i fritidshemmet och för att hitta kreativa vägar för detta. Du ser möjligheterna för pedagogiskt arbete med Ipad och datorer. Du är trygg i din yrkesroll och du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt på samarbete i arbetslaget och därför är det viktigt att du är en lösningsinriktad lagspelare och har lätt för att samarbeta.
 • Avlösare och ledsagare

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-04-30 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare eller avlösare för barn och ungdomar med särskilda behov. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du i hemmet med att tillfälligt överta omvårdnaden.
 • Kontaktperson till en 47-årig man

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-04-30 En kontaktperson är inte en professionell vårdare utan en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. I uppdraget ingår att ses en gång i veckan, vardagskväll eller helg. Kontaktpersonen är den som är drivande och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs efter kundens önskemål. Då vi eftersträvar trygghet och kontinuitet för våra kunder önskar vi att den som söker har möjlighet att ta uppdraget under längre tid. Vi söker en kontaktperson till en man i Knivsta. Önskemålen är att du är i ungefär samma ålder samt gärna delar samma intressen som litteratur, schack och musik.
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-01 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017