Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Lärare till mindre grupp åk 8-9

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-24 Arbete med elever inom autismspektra. Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av två pedagoger och två assistenter. Tillsammans finns ni för eleverna under hela deras skoldag där både undervisning och socialt arbete är stora viktiga hörnstenar för våra elever. Vuxentätheten är hög, tack vare detta kan vi ta stor hänsyn till varje individs behov och skapa bra och nära relationer med både eleverna och vårdnadshavare. Utifrån din kompetens medverkar du till elevgruppens måluppfyllelse. Du har tillgång till regelbunden handledning och kompetensutveckling. Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar nära teamet. I kommunen finns övergripande nätverk för de olika professionerna.
 • Specialpedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-24 Vi söker dig som har stor erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och är utbildad specialpedagog. Du kommer ingå i skolans Elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator, skolpsykolog. Du är driven i skolutvecklingsfrågor och har ett brinnande intresse av att utveckla vårt elevhälsoarbete. Du trivs i rollen som handledare av lärare och resurser, samt är van att samordna och administrera kontakter mellan olika instanser.
 • Enhetschef Barn och Unga

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-26 Som enhetschef har du ett delegerat personal, budget- och arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till områdeschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Enhetens arbete ska utmärkas av kvalitet och rättssäker handläggning vilket kräver att du följer lagstiftning och vägledande domar och i övrigt arbetar omvärldsorienterat. Ditt ledarskap skall vara verksamhetsnära och innebär handledning och vägledning i medarbetarnas dagliga frågor. Till din hjälp har du gruppledare som har i uppdrag att arbetsleda, fördela ärenden, ge handläggarna stöd i utrednings- och uppföljningsarbetet. I arbetet som enhetschef ingår att samverka med privata och kommunala utförare samt med externa parter såsom Region Uppsala, Försäkringskassan, samt övriga kommuner i länsövergripande frågor.
 • Vill du arbeta på Fritids i Långhundra?

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-26 Sedvanliga arbetsuppgifter på fritids, kan även kombineras med andra uppgifter i enheten beroende på komptens. Främst eftermiddagstid. Fritids och förskola samarbetar vid öppning och stängning.
 • Förskollärare till Lustigkullas förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-27 Du är med och utvecklar och ansvarar för den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vår tanke är att arbeta med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi kommer att arbeta ständigt i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi kommer lägga stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Som medarbetare i Knivsta kommuns förskoleverksamhet får du ta del av: - Lokalt avtal med pedagogiskt utvecklingstid i snitt 5,5 -6 timmar per vecka - IKT som en naturlig del av det pedagogiska arbetet i vardagen - NTA, Natur och teknik för alla- Processledning med projektinriktat arbetssätt - Kompetens och utvecklingsdagar 4 ggr per år - Gemensamma kommunövergripande kompetenssatsningar inom aktuella utvecklingsområden - Fria pedagogiska måltider - Friskvårdsbidrag
 • Barnskötare till Lustigkullas förskola Vikariat

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-27 Du är med och bidrar till den pedagogiska verksamheten på förskolan med engagerade pedagoger. Vår tanke är att arbeta med pedagogisk dokumentation som bygger på att vara nyfiken på barnens intressen och tankar, göra lärandet synligt i verksamheten och samtidigt arbeta hand i hand med förskolans läroplan. Vi kommer att arbeta ständigt i olika projekt, det kan vara både i den stora gruppen och i den mindre gruppen. Vi kommer lägga stor vikt på att lärmiljöerna är utforskande och kvalitativa samt ger ett lustfyllt lärande. Som medarbetare i Knivsta kommuns förskoleverksamhet får du ta del av: - IKT som en naturlig del av det pedagogiska arbetet i vardagen - NTA, Natur och teknik för alla - Processledning med projektinriktat arbetssätt - Kompetens och utvecklingsdagar 4 ggr per år - Gemensamma kommunövergripande kompetenssatsningar inom aktuella utvecklingsområden - Fria pedagogiska måltider - Friskvårdsbidrag
 • Lärare ma/NO Thunmanskolan

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-29 Planera, genomföra och följa upp undervisning i matematik i åk 7. Deltagande i arbetslag och ämneslag. Delat mentorskap för en klass i åk 7.
 • Lärare i SO i kombination med annat ämne, åk 7-9 Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Undervisning i de samhällsorienterande ämnena framför allt i geografi i åk 7-9. Vi ser också att du har behörighet i något annat ämne t ex svenska eller engelska.
 • Kontaktperson till 23 årig tjej

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker en kontaktperson åt en 23 årig tjej boendes i centrala Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med kunden. I uppdraget ingår det att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bland annat vara att stödja kunden i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har ett funktionshinder.
 • Avlösare/ledsagare till en 7-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 7 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 6 timmar i veckan, ca två eftermiddagar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00, men även helger går bra. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Kontaktperson/ledsagare sökes till 14 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker en kontaktperson/ledsagare till en 14 årig kille boendes centralt i Knivsta. Som kontaktperson/ledsagare är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Kontaktpersonen/ledsagaren är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till 11-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 11 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 5 timmar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00 på vardagar. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Aktiviteten kan tex innebär besök på badhus.
 • Kontaktperson till 15-årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker en kontaktperson till en 15 årig kille boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till 18 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en 18-årig kille i Knivsta. Uppdragets omfattning är under 2 söndagar i månaden, ca 5 timmar per gång. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till 15 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Vi söker en ledsagare till en 15 årig kille boendes centralt i Knivsta. Som ledsagare är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Ledsagaren är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Idrottslärare på Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-11-30 Att arbeta som idrottslärare
 • Byggnadsinspektör

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-12-01 Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen handläggning av byggnadsteknisk kontroll med samråd och arbetsplatsbesök. I tjänsten ingår även handläggning av tillsyns- och lovärenden, föredragning av ärenden i bygg- och miljönämnden, administration samt information och rådgivning till allmänheten.
 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Långhundra skola

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2017-12-03 Sedvanliga arbetsuppgifter på fritids, kan även kombineras med andra arbetsuppgifter i enheten beroende på komptens.
 • Lärare i idrott och hälsa

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-12-03 Du kommer att tjänstgöra som idrottslärare på Brännkärrsskolan och ansvara för undervisningen för elever i åk 1-4. I tjänsten ingår sedvanliga lärararbetsuppgifter så som att planera, genomföra och följa upp undervisningen, friluftsdagar, simundervisning och specialidrott. Under vårterminen 2018 kommer även ett annan ämne ingå i dina uppgifter utifrån kompetens och behörighet. Du kommer att vara en del av arbetslaget och tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni verksamheten utifrån de styrdokument som finns. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att ge barnen en lärande, meningsfull, utmanande och rolig vistelse i vår verksamhet. Du kommer också att ingå i skolans trygghetsteam.
 • Lokalvårdare Brännkärr skola och förskola

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-12-06 Uppdraget är att städa förskolan och en del av skolans lokaler. Vi har städrutiner för uppdraget. Du kommer att samarbeta med en annan lokalvårdare.
 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-12-18 Att arbeta som fritidspedagog
 • Kontaktperson åt 39 årig kvinna

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-12-18 Vi söker en kontaktperson till en kvinna boendes i centrala Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med kunden. I uppdraget ingår det att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bland annat vara att stödja kunden att genomföra utflykter tillsammans. Vi söker en kvinna som är positiv och erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna genomförs i Knivsta eller på annat ställe ni kommer överens om.
 • Distrikarbetsterapeut

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-21 Följande uppgifter är exempel på arbetsterapeutens ansvarsområden inom vård och behandling inom kommunal hälso- och sjukvård • Aktivitetsbedömning och träning av ADL. • Bedömning och anpassning av boende och närmiljö • Intygsskrivning inför en bostadsanpassning och Intyg till försäkringskassa. • Hjälpmedelsförskrivning enligt förskrivningsprocessen med bedömning, träning, uppföljning. • Utbildning i ett rehabiliterande förhållningssätt och förflyttningsteknik av vårdpersonal • Riskanalyser och riskbedömningar • Uppföljning av ortoser och handträning
 • Nattsjuksköterskor

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske nattetid, med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Vikarier inom Äldreomsorg/Hemtjänst och personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-01-31 Vill du ha ett meningsfullt jobb som vikarie inom Vård och Omsorg? Vi erbjuder ett stimulerande arbete som timvikarie inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för andra människors livsglädje. Som undersköterska och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt Lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Vi söker vikarier som kan jobba dag, kväll, natt och helg. Alla vikarier får ett bra och varmt bemötande och introduktion på enheterna då man går dubbelt med arbetskollega.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017