Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Trafikplanerare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-28 Som trafikplanerare arbetar du främst med trafikplanering på lång sikt, samt ansvarar för förankring, planering och genomförande av antagna planer och program inom kommunen. Tillsammans med trafikingenjören på enheten har du ett övergripande ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet på kommunens vägnät och i din roll ingår att utreda trafikfrågor och svara på remisser av trafikpolitisk karaktär. I rollen ingår det även att ta fram förstudier och arbeta med projektutveckling i tidiga skeden av planeringen. Som trafikplanerare är du kommunens kontaktperson mot Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikverket, Regionkontoret samt andra aktörer i länet. Vi önskar även att du i rollen som trafikplanerare tar en aktiv roll för att effektivisera transportsystemet genom att arbeta med beteendepåverkande åtgärder. Vidare kommer du att vara kommunens representant i olika samarbetsforum, såsom ABC-samarbetet, Forum för fysisk planering (FFFP) m.fl. Du kommer också ha en del kontakt med kommuninvånare, i form av svar på önskemål och synpunkter beträffande trafik. Du kommer att få en utvecklande roll i en stimulerande miljö med engagerade medarbetare. Välkommen till Knivsta – där framtiden bor!
 • Planchef

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-28 Som planchef blir du en nyckelperson i arbetet med att bygga en modern småstad och mötesplats för ett hållbart samhälle i samverkan med en levande landsbygd. Vidare har du ett stort ansvar för kommunens samhällsplanering och övergripande gestaltning. Som planchef kommer du att ha verksamhets-, budget- och personalansvar för en kompetent grupp med planarkitekter, miljöplanerare och översiktsplanerare. Du ansvarar för att arbetet på enheten utförs enligt satta tidplaner, med god kvalitet och hög servicegrad. Vidare har du ett samordningsansvar för kommunens kommande och pågående detaljplanering. Planchefen svarar också för att, tillsammans med Exploateringschef och Samhällsbyggnadschef, upprätthålla en förtroendefull dialog med privata och offentliga aktörer, däribland kommunens övriga kontor samt politik. Du rapporterar direkt till Samhällsbyggnadschefen och ingår i Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Du kommer att få ett arbetsledande uppdrag i en stimulerande miljö med engagerade medarbetare. Välkommen till Knivsta – där framtiden bor!
 • Aktivitetshandledare vikariat ca 50%

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-28 Som aktivitetshandledare ansvarar du, tillsammans med din kollega, för att driva Stegens mötesplats i nära samarbete med besökarna. Du ansvarar för att verksamheten får ett meningsfullt innehåll utifrån de önskemål om aktiviteter och kurser som kommer från besökarna. Du arrangerar kurser i samarbete med studieförbund, föreningar och andra aktörer samt är själv ansvarig för kursers och aktiviteters innehåll.
 • Lärare Förskoleklass Lagga skola

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-28 Mentorskap och ansvar för undervisning i förskoleklass. Beroende på behörighet kan tjänsten kompletteras till 100% med undervisning i någon av enhetens verksamheter.
 • Speciallärare eller lärare med särskilt uppdrag, Långhundra skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-28 Vi söker dig som antingen är utbildad speciallärare/specialpedagog men som även trivs att undervisa i klass. Du kan också vara en lärare som vill ha en ny utmaning och är nyfiken på att arbeta med särskilt stöd. Dina arbetsuppgifter kommer att fördelas på att arbeta som speciallärare med enskilda elever eller i grupp samt viss undervisning i klass. Som speciallärare kommer du ge särskilt stöd i framför allt läsa, skriva och matematik samt vara ett stöd för kollegor och skolledning gällande särskilt stöd och extra anpassningar. Du kommer även sitta med i rektorsområdets elevhälsoteam.
 • Undersköterska med demenskompetens

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-29 Som undersköterska verkar du för att brukare kan leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt utifrån den enskildes förutsättningar, önskemål och behov. I ditt arbete ingår rollen som kontaktman vilket innebär att du ska agera för god kvalitet och måluppfyllelse enligt beställning, genomförandeplan och styrdokument samt aktivt hålla kontakt med och stödja anhöriga. Du utför av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast delegerade arbetsuppgifter samt dokumenterar enligt Socialtjänstlagen. Du arbetar i team tillsammans med bitr. enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut och är delaktig i utvecklingen av arbetsplatsen.
 • Resurslärare, Högåsskolan

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-29 Arbeta med stöd i klass och/eller mot enskilda elever tillsammans med behöriga lärare. Undervisning kan också komma att ske i mindre grupper och i olika ämnen. Ge stöd och undervisning till elevens/elevernas hela skoldag vilket innebär att du är aktiv under elevens/gruppens samtliga ämnen. Ansvara för läxläsning.
 • Fritidspedagog/Lärare i Fritidshem, Högåsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-29 Planera, undervisa, driva och utveckla fritidshemsverksamheten för elevernas hela skoldag. Nära samarbete med kollegor i skolans verksamheter. Resurs/stöd i klass under skoltid ingår. Även viss undervisning i klass eller grupp kan förekomma beroende på behörighet och erfarenhet.
 • Sommarvikarier personlig assistans, hemtjänst, äldreboende och nattpatrull.

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-05-31 Vi söker sommarvikarier till LSS, äldreboende och hemtjänst. Vi utför serviceinsatser, omvårdnad och delegerad hälsosjukvård i hemmet.
 • Kontaktperson till man i 50 års-åldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-31 Vi söker dig som är intresserad av att bli kontaktperson till en man i femtioårsåldern boende i centrala Knivsta. I uppdraget som kontaktperson är du en kompis (medmänniska) med stort engagemang som vill genomföra olika aktiviteter och träffas regelbundet 1 gång i veckan. Kontaktpersonen är gärna lite drivande för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bl.a. vara att umgås över en fika, gå på restaurang/café och gå på bio. Plats för träffarna utgår från Knivsta.
 • Kontaktperson till en man i 40 årsåldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-31 En kontaktperson är inte en professionell vårdare utan en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. I uppdraget ingår att ses en gång i veckan, vardagskväll eller helg. Kontaktpersonen är den som är drivande och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs efter kundens önskemål. Då vi eftersträvar trygghet och kontinuitet för våra kunder önskar vi att den som söker har möjlighet att ta uppdraget under längre tid. Vi söker en kontaktperson till en man i Knivsta. Önskemålen är att du är i ungefär samma ålder samt gärna delar samma intressen som litteratur, schack och musik.
 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-31 Att arbeta som fritidspedagog
 • Förskollärare Skutans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-05-31 På Skutans förskola finns många engagerade duktiga förskollärare och barnskötare och vi jobbar med reggio emilia inspirerat arbetssätt. Vi ser därför gärna att även du är intresserad av att arbeta utifrån reggio emilias pedagogiska förhållningssätt. Att utveckla inspirerande och utmanande lärmiljöer, följa barnen i projekt och jobba med pedagogisk dokumentation är utmärkande för arbetet på förskolan. Vi har en fin och inspirerande utemiljö och gård och närhet både till centrum och skog och natur. På Skutan råder god stämning och stort engagemang i arbetslagen. Här råder samarbetsvilja och man tar tillvara på allas kompetenser och jobbar tillsammans för att utveckla verksamheten. Vi ser fram emot att ta emot en förskollärarkollega till vår förskola som vill vara med och utveckla vår fina verksamhet tillsammans med oss framöver! Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig med lite mer erfarenhet att söka tjänsten! Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information! Vi ser fram emot din ansökan!
 • Resurs barnskötare 50% Tallbackens förskola

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-01 Vi söker dig som tillsammans med oss på Tallbackens förskola vill utmanas med inspirationen från Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt arbete som resurs i barngrupp 1-3 år Du kan och vågar utmana dig och dina kollegor i arbetet med barnen. Du är professionell i mötet med barn, föräldrar och kollegor. Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra lärandet, som ligger till grund för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Förskolan arbetar projektinriktat. Vi arbetar med TAKK och bildstöd i barngrupperna på förskolan för att stärka barnens språkutveckling. Som resurs i barngrupp med barn 1-3 år skall du tillsammans med arbetslaget följa upp planera och anpassa förskolans verksamhet för alla barn i barngruppen.
 • Administratör till mark och exploatering

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-04 Mark och exploateringsavdelningen söker en administratör. Som administratör hos oss är du exploateringschefens högra hand i administrativa frågor. Tjänsten innehåller löpande arbete med bland annat: Stöd i ärendehantering till avdelningens medarbetare. Fakturahantering/löpande ekonomi. Dokumentation. Beställningar/bokningar. Myndighetskontakter. Ärendeuppföljning. Uppdraget som administratör kommer att utvecklas kontinuerligt i fas med att nya arbetssätt och rutiner tas fram, där du kommer vara en bidragande del i den utvecklingen tillsammans med dina kollegor. Arbeta med omvärldsbevakning och myndighetskontakter i viss utsträckning. Vissa kontakter med arrendatorer och kommunfastigheter ingår också.
 • Musiklärare åk 1-9, Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-05 Att arbeta som musiklärare för elever i åk 1-9.
 • Lärare i SO åk 7-9 Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-05 Undervisning i de samhällsorienterande ämnena i åk 7-9.
 • Grundskollärare mellanstadiet Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-05 Nu söker vi klasslärare till mellanstadiet.
 • Förskollärare, Högåsskolans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-05 Som förskolärare på Högåsskolans förskola ansvarar du tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår att leda arbetet med att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån Läroplan för förskola (Lpfö 98/10). Med målet att lägga grunden för ett livslång lärande samt utveckla förskolans kvalitet. Du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö där barnen står i centrum. Tillsammans med övriga pedagoger arbetar du så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du tar ansvar för att verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen motivation och drivkraft att söka ny kunskap.
 • Musiklärare, Högåsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-05 Vi söker en driven, positiv och engagerad musiklärare till en fast tjänst på 60% som musiklärare eller en fast tjänst om 100% då 60% innebär undervisning i musik och resterande tid innebär musikaktiviteter inom vårt fritidshem. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du samarbetet mellan olika ämnen, årskurser, fritidshem och använder gärna IT som ett redskap i undervisningen. Du ansvarar för att verksamheten utgår från våra styrdokument, samt ser utveckling och förändring som något utmanande och spännande. Vi ser gärna att du har idéer om hur musiken kan bidra på olika sätt i vår verksamhet, i våra traditioner och avslutningar, vid Elevens val och övriga aktiviteter.
 • Specialpedagog, Högåsskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-05 Du arbetar aktivt med att tillsammans med speciallärare och övrig pedagogisk personal kartlägga och screena elever, utarbeta och följa upp extra anpassningar och åtgärdsprogram. Som specialpedagog hos oss arbetar du också med att handleda och stödja kollegor, driva utvecklingsarbete, förbättra arbetssätt och vara rådgivare i pedagogiska frågor, med målsättningen att alla barn och unga ska få optimala förutsättningar att utvecklas. Du har en aktiv roll i skolans elevhälsa.
 • Förskollärare till Långhundra förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-11 Som förskollärare ansvarar du för att verksamheten håller god kvalitét och följer styrdokumentens intentioner. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och följer du upp verksamheten.
 • Förskollärare Trollskogen

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-11 Att planera, genomföra, följa upp, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån Lpfö-98/10. Knivsta har ett lokalt v tal för förskollärare vilket innebär 34 timmar / veckan i barngrupp på en heltidstjänst. Man har också möjlighet att arbeta in APT tid vilket genererar i 3 avtalsdagar som kan tas ut samband med lov.
 • Gruppledare, socialsekreterare, familjehemssekreterare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-11 Som gruppledare kommer du att arbetsleda, fördela ärenden, ge stöd i utredningsarbetet och ansvara för uppföljning och utveckling av gruppens arbete tillsammans med medarbetarna och enhetschef. l Vi söker också socialsekreterare för utredning och uppföljning av insatser för barn och unga samt familjehemssekreterare för rekrytering, utredning och stöd till familjehem
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-12 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Kontaktperson åt kille i 30 års åldern

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-15 Vi söker dig som är intresserad av att bli kontaktperson till en kille i trettioårsåldern boende i centrala Knivsta. I uppdraget som kontaktperson är du en kompis (medmänniska) med stort engagemang som vill genomföra olika aktiviteter och träffas regelbundet 1 gång i veckan. Kontaktpersonen är gärna lite drivande för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bl.a. vara att umgås över en fika, gå på restaurang/café, gå på bio eller andra kulturella evenemang, laga mat tillsammans och/eller filmkväll hemma. Plats för träffarna kan variera mellan Knivsta, Uppsala och Stockholm beroende på aktivitet.
 • Planarkitekt

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-25 Vi erbjuder dig ett spännande och kreativt arbete med trevliga kollegor. Du kommer främst att arbeta med att upprätta detaljplaner och planprogram men kan även komma att delta i arbetet med revidering av översiktsplan eller framtagande av fördjupade översiktsplaner. Projekten varierar från stora komplexa projekt så som nya stadsdelar till mindre planprojekt. De olika förutsättningarna i vår starkt växande kommun bjuder på många spännande och ibland unika projekt, vilket gör det dagliga arbetet omväxlande. I rollen som planarkitekt leder och driver du planarbeten i bred samverkan internt och externt. Du ansvarar för att arbetet bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, konsulter och allmänheten. Du föredrar dina ärenden på politiska sammanträden. Du kommer också att medverka i projekt som handläggs av andra medarbetare inom kommunen. Din roll är att väga samman olika intressen som ofta kan vara motstridiga. Därför är det viktigt att du kan samarbeta med såväl kollegor inom kommunen som andra myndigheter. I tjänsten ingår även att ge råd och upplysningar till allmänheten i planfrågor samt samarbeta med kollegor i samhällsbyggnadsfrågor. Du får en viktig roll i planavdelningens och förvaltningens utvecklingsarbete.
 • Fritidspedagog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-30 Segerstaskolan Arbetsbeskrivning Som fritidspedagog på Segerstaskolan ansvarar du tillsammans med övrig personal för verksamheten på fritidshemmet. Du ingår i ett F-3 arbetslag och samarbetar och organiserar verksamheten med elevernas bästa i fokus. Som person har du ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och tar stort eget ansvar för såväl din egen som skolans måluppfyllelse och utveckling. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att du tycker om att se elever växa och utvecklas. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete i fritidsverksamheten är självklart och du drivs av att vara en del av utvecklingen. Du utvecklar och driver din avdelning tillsammans med de andra i arbetslaget. Du brinner för att synliggöra lärandet i fritidshemmet och för att hitta kreativa vägar för detta. Du ser möjligheterna för pedagogiskt arbete med Ipad och datorer. Du är trygg i din yrkesroll och du är tydlig gentemot elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt på samarbete i arbetslaget och därför är det viktigt att du är en lösningsinriktad lagspelare och har lätt för att samarbeta.
 • Sommarvikarie Undersköterska Natt

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2017-06-30 Arbetsuppgifterna som undersköterska i nattpatrullen utgörs av att tillgodose brukarens individuella behov av omvårdnad och serviceinsatser, utifrån SoL-beslut. Tunga lyft kan förekomma.
 • Lärare i grundskolan, årskurs F-6, Segerstaskolan

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2017-06-30 Arbeta som grunskolelärare F-6 vid Segerstaskolan i Knivsta. Som person ser vi gärna att du är öppen och social med en positiv grundsyn och kan möta såväl elev som förälder. Erfarenhet krävs.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017