Till undermeny Karta Kontakt

Medborgarundersökningar

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning. Kommunerna kan välja att delta antingen i vårens eller i höstens undersökningsomgång. Knivsta har deltagit vartannat år sedan 2007 för att kartlägga hur kommuninvånarna uppfattar att det är att bo och leva i Knivsta kommun.

Jämförelser med resultat från ”samtliga” kommuner avser de kommuner som varit med i undersökningen, på våren eller på hösten under aktuellt år. Även i tabeller med jämförelser med kommuner i samma storleksklass är de ingående kommunerna begränsade till dem som var med i undersökningen höst eller vår.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun.

Undersökningen 2015 genomfördes som en urvalsundersökning med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år. Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Medborgarna om kommunens verksamheter
  • Medborgarna om inflytandet i kommunen