Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 

 ________________________________________________________ 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-01-15

Flyttade fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: HWM068, Fabrikat: Renault Clio, 
Plats: Handikapp-P Stationsvägen

Registreringsnummer: ATE143, Fabrikat: Ford Sierra,
Plats: P-plats Södra Stationsvägen

Registreringsnummer: MLZ915, Fabrikat: Volvo 744,
Plats: P-plats Södra Stationsvägen

________________________________________________________ 

KUNGÖRELSE

 

Kommunfullmäktige sammanträder den 24 januari 2018 kl 18.00, i Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta kommun.

Läs kallelsen

Dagordning och sammanträdeshandlingar finns att läsa via denna länk.

________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Organ: Socialnämnden 
Sammanträdesdag: 2018-01-04 
Justeringsdag: 2018-01-04
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-05
Datum då anslaget tas ner: 2018-01-29 
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-01-26

Läs protokollet

Läs protokollet via denna länk

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta 

Anslaget publicerades av Anna Eriksson. 
________________________________________________________

 ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ: Valnämnden
Sammanträdesdag: 2017-12-12
Justeringsdag: 2018-01-02
Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-02
Datum då anslaget tas ner: 2018-01-24
Sista dag att överklaga beslut i protokollet: 2018-01-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Anslaget publicerades av Lisbeth Rye-Danjelsen, sekreterare. 

________________________________________________________

 

 

  • Senast uppdaterad 17 jan 2018