Till undermeny Karta Kontakt

Mora sten

 Mora sten

Historien bakom "Mora sten" finns vid den nuvarande minnesplatsen vid Morby, utmed vägen till Uppsala, nära gränsen mellan Knivsta och Uppsala kommuner.

 

 

Sedan medeltid fanns här en mötesplats där flera små folkriken genomförde konungaval.

Mora stenarDen förste dokumenterat valde folkkungen var Magnus Ladulås 1275, men troligen är traditionen äldre än så. Platsen låg utefter Långhundraleden, den viktiga vattenvägen till Uppsala, och på gränsen mellan två gamla folkland, Attundaland och Tiundaland.

 

Upplandslagen från 1296 redogör i detalj för de olika momenten i "att taga och vräka konung". Den valde kungen skulle innan sin Eriksgata, stående på stenen svära sin ed och hyllas av valförsamlingen. Som ett "dokument" över valet höggs text in i en mindre sten. Några av dessa finns utställda i musiebyggnaden, uppförd 1770, vid den nuvarande minnesplatsen och därav också dess namn; Mora stenar.

Kröning vid Mora sten

Man antar att denna, på sitt sätt, demokratiska instution fungerade fram till att Gustav Vasa lät besluta att kungaämbetet istället skulle gå i arv.

Var den riktiga Mora sten fanns eller mer exakt låg är oklart. Den vanligaste uppfattningen är att det var vid den nuvarande museibyggnaden. En annan uppfattning är att det är den mellersta av de stora stenar som ligger i en åker invid Morby.

Namnet "Mora" antas komma av gammalt ord för äng med särskild betydelse; på vattenrik mark. Man kan anta att det var på det sättet utmed den stora vattenleden. Namnet ingår också i bynamnet Morby.

 

  • Senast uppdaterad 16 apr 2013