Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämnd (SN)

Socialnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen. Där ingår bland annat särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård, ekonomiskt bistånd, Fröhuset och Ungdomsteamet. Andra områden som socialnämnden leder och ansvarar för är arbetsmarknadsfrågor, budget- och skuldrådgivning, åtgärder för arbetslösa, flyktingmottagande samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Öppna möten

Socialnämnden har tio sammanträden inplanerade under året. Sammanträdena är förlagda till Knivsta kommunhus och är delvis öppna för allmänheten. Varje sammanträde har en öppen del för allmänna ärenden och en sluten del där sekretessbelagda ärenden som rör enskilda behandlas.
Sammanträdena i januari och juli är helt slutna eftersom de bara behandlar sekretessbelagda ärenden. Handlingar och protokoll som inte är sekretessbelagda finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Nämndens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under socialnämnden finns Vård- och omsorgskontoret som är nämndens förvaltning.

Kontaktinformation:

Göran Nilsson (M)

Göran Nilsson (M)
Ordförande
mob: 0706-34 90 60

Kerstin Eskhult

Kerstin Eskhult (C)
1:e vice ordförande
mob: 0708-216524

Britt-Louise Gunnar (S)

Britt-Louise Gunnar (S)
2:e vice ordförande
mob: 0730-787614

Jörgen Kjeldgård (FP)

Jörgen Kjeldgård (L)
Ledamot
tel: 018-38 50 35

Layla Nisar (KD)

Layla Nasiar (KD)
Ledamot

Dag Dacke (KN.NU)

Dag Dacke (KN.NU)
Ledamot
tel: 018-38 12 71

Fredrik Rosenbecker (V)

Fredrik Rosenbecker (V)
Ledamot

Eva Okfors (M)

Eva Okfors (M)
Ersättare
tel: 018-34 35 52

Anders Bergquist (S)

Anders Bergquist (S)
Ersättare
mob: 0708-188616

  • Senast uppdaterad 16 jan 2017