Till undermeny Karta Kontakt

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor (RFH) är ett rådgivande organ. Rådets uppgift är att bereda personer med funktionsnedsättningr  i Knivsta kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionsnedsattas levnadsförhållanden. Representanterna från handikappföreningarna (HSO) i rådets fungerar som experthjälp i frågor om tillgänglighet och full delaktighet. 

Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor om funktionsnedsättningar  inom respektive nämnds ansvarsområde. Bland annat har man lagt ned ett stort arbete på att tillsammans med en politisk styrgrupp utarbeta kommunens policy för full delaktighet. Den antogs våren 2013. 

Representanterna från HSO i rådet arvoderas från och med år 2010 enligt samma regler som de förtroendevalda i kommunen. 

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.  

Kontakt:

Lisbeth Rye-Danjelsen
Huvudregistrator/sekreterare/enhetschef
018-347000 vx
Kommunledningskontoret
Knivsta kommun

Ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor - RFH

  • Klas Bergström (M), ordförande
  • Peter Evansson (S), vice ordförande

 

HSO i Knivsta representeras av:    

  • Christer Löfgren, Austism Asbergförbundet
  • Maria Widen Eskhult
  • Eva Arvidsson
  • Senast uppdaterad 16 maj 2017