Till undermeny Karta Kontakt

Politiska möten, handlingar & protokoll

Här finner du mötesdatum 2018 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ i Knivsta kommun.

Publicering av möteshandlingar och protokoll

Möteshandlingar till Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnden samt socialnämnden publiceras några dagar innan sammanträdet. Protokoll publiceras efter att det blivit justerat.

Handlingar och protokoll från tidigare års sammanträden finns under länken Arkiv, politiska möten.

Organjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
VN222721162218 22    
KF24 71830  15262421 
KS29 192328  2017151210
BMN232020242219 2325232013
SUN 5121621  2724 53
SN1815152631 26 641513
SMN 28  15    58 
UN 1320172112  421311
KPR 28  23   19 14 
RFH 28  23   19 14 

Förklaring av förkortningar

VN
Valnämnd
KF
Kommunfullmäktige
KS
Kommunstyrelsen
BMN
Bygg- och miljönämnd
SUN
Samhällsutvecklingsnämnd
SN
Socialnämnd
SMN
Samverkansnämnd
UN
Utbildningsnämnd
KPR
Kommunala pensionärsrådet
RFH
Rådet för funktionshindersfrågor

  • Senast uppdaterad 10 jan 2018