Till undermeny Karta Kontakt

2013, politiska möten

Här finner du mötesdatum 2013 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och andra politiska organ i Knivsta kommun.

Publicering av möteshandlingar och protokoll

Möteshandlingar till Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritid- och kulturnämnden publiceras några dagar innan sammanträdet. Protokoll publiceras efter att det blivit justerat.

Handlingar och protokoll från tidigare års sammanträden finns under länken Arkiv, politiska möten.

Organjanfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KF 1421252319  262421 
KS212525 23 262321 2
BMN292626242818 2024221917
FKN16, 1132610, 2522   1116 4
SN 51216, 262118 27 1510
UN 1313242317 2925 64
RFH 21 1827   17 14 
KPR 21 1827   17 14 

Förklaring av förkortningar

KF
Kommunfullmäktige
KS
Kommunstyrelsen
BMN
Bygg- och miljönämnd
FKN
Fritid- och kulturnämnd
SN
Socialnämnd
UN
Utbildningsnämnd
RFH
Rådet för funktionshindersfrågor tidigare handikapprådet
KPR
Kommunens pensionärsråd

  • Senast uppdaterad 2 jan 2014