Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 24 januari 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1 Upprop

2 Justering

Förslag: ordföranden + Björn Enskär, 2017-01-31 kl. 16:00.

3 Godkännande av dagordning

4 Information om regler för publicering av bygg- och miljönämndens protokoll

5 Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter år 2016
BMN-2017/13

6 Information om kommunens livsmedelskontroll

7 Kasby 3:6, förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2016-555

8 XXX, rättelseföreläggande
Förslag till beslut: rättelseföreläggande
BMK 2016-711

9 Remiss återbostadisering
Förslag till beslut: anta remissvar enligt förvaltningens förslag
BMN 2016/102

10 Information om upplysning om elskåp vid Junior Living

11 Deltagande vid workshop om parkeringsfrågor
BMN 2017/25

12 Information om bokslutet 2016
BMN 2017/14

13 Information om budgetprocessen inför 2018 års budget
BMN 2017/26

14 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden
(en länk finns i mailet som hör till detta utskick)

15 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

16 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

Tilläggsärenden

  • Senast uppdaterad 15 feb 2017