Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 21 mars 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning


1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Åfors 1:7, bygglov för ett enbostadshus samt en
komplementbyggnad
Förslag till beslut: bevilja
BMK 2017-63

5 Särsta 3:1, bygglov för nybyggnad av Centrum för Idrott
och Kultur (CIK)
Förslag till beslut: bevilja
BMK 2017-55

6 Husby-Tarv 1:11, förhandsbesked för ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2016-366

7 Olunda 4:1, förhandsbesked för ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-23

8 Rosland 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-24

9 XXX, tillsyn olaga bygge
Förslag till beslut: lovföreläggande
BMK 2017-38

10 Information om lantbrukstillsynen 2016-2017

11 Information om planerad strandskyddstillsyn 2017

12 Information om revidering av behovsutredningen och
tillsynsplanen enligt miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen 2017
BMN-2016/20

13 Deltagande i Miljösamverkan Uppsala län
BMN-2017/55

14 Svar till kommunstyrelsen om budgetramar 2018 och
investeringsplan 2018-2021 för bygg- och miljönämnden
BMN-2017/57

15 Ekonomisk uppföljning per sista februari för bygg- och
miljönämnden 2017
BMN-2017/12

16 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

17 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

18 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)
  • Senast uppdaterad 7 apr 2017