Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 25 april 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Ansökan om parkeringstillstånd
BMN-2017/80
Ärendet läggs på bordet och samlas in efter beslutet (sekretessärende)

5 Ansökan om parkeringstillstånd
BMN-2017/81
Ärendet läggs på bordet och samlas in efter beslutet (sekretessärende)

6 Uppföljning av våld och hot om våld vid bygg- och miljökontoret
BMN-2017/36

7 Information om resultatet från Kommunal Kvalitet i Korthet (KKiK) och service-mätningen

8 Östhamra 4:32, bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningslägenhet
Förslag till beslut: negativt
BMK 2016-836

9 Hammartorp 4:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-064

10 Hammartorp 4:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2017-065

11 Knivsta 21:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
BMK 2017-125

12 Källström 2:6, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
BMK 2017-078

13 Vrå 1:3, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Förslag till beslut: negativt
BMK 2017-072

14 Vrå 1:3, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Förslag till beslut: negativt
BMK 2017-073

15 Husby-Lundby 3:2, företag Hemkära, begäran om prövning av livsmedelsavgift
2017-172 LI

16 XXX, föreläggande med anledning av glykolutsläpp
2016-362 MI

17 Lägesbild av vattentillgången i Knivsta kommun
BMN-2017/86

18 Information om gränsdragningar för livsmedelskontroll av små verksamheter

19 Information om konferensen miljöbalksdagarna 23-24 mars

20 Ekonomisk uppföljning 2017
BMN-2017/12

21 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

22 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

23 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)
  • Senast uppdaterad 18 maj 2017