Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 24 augusti 2017, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Anita Karlsson, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1 Upprop

2 Justering

3 Godkännande av dagordning

4 Karinbol 3:5, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

BMK 2017-413

5 Karinbol 3:7, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad

BMK 2017-329

6 Vrå 1:208, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt komplementbyggnad

BMK 2017-324

7 Edeby 5:2, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

BMK 2017-402

8 Tuna 3:3, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

BMK 2017-347

9 Rosland 1:1, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

BMK 2017-24

10 Information om nya medarbetare på miljöenheten

11 Information om kommunens strandskyddstillsyn och ärendet Brunnby 4:7

12 Ekonomisk uppföljning 2017

BMN-2017/12

13 Information om verksamhetens tankar inför mål och budget 2018
BMN-2017/108

14 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Övriga anmälningsärenden

  • Senast uppdaterad 5 okt 2017