Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 19 juni 2017, kl 15:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden
a) Initiativ till praktikplatser för praktikanter som står långt från arbetsmarknaden, information (KS-2017/409)


5. Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017

KS-2017/411

Tjänsteskrivelse 2017-06-05
Handlingsplan 2017-06-05

6. Anmälan av delegationsbeslut

7. Anmälningsärenden

  • Senast uppdaterad 20 jun 2017