Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 04 december 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

DAGORDNING

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om Central Ängby

b) Information om Södra Ar

c) Allmän information


ÄRENDEN SOM BEREDS TILL KOMMUNSTYRELSEN

5. Översiktsplan för Knivsta kommun 2017
SUN- 2015/305

Handlingen innehåller

Antagandehandlingarna 2017-11-27
Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 90
Tjänsteskrivelse 2017-11-08


6. Dagvattenstrategi
SUN-2017/904

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 94
Tjänsteskrivelse 2017-11-23
Dagvattenstrategi

7. Medborgarförslag 2016:01 Bygg en linbana mellan Knivsta station och Alsike Nord

SUN-2017/917

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 95
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
KF § 24/2016, Anmälan av mf
Medborgarförslag 2016-01-25

8. Medborgarförslag 2017:01 Bygg ett centralt parkeringshus väster om järnvägen
SUN-2017/144

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 96
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
KF § 13/2017 Anmälan av mf
Medborgarförslag 2017-01-22

9. Medborgarförslag 2017:02 Bygg en vänthall för buss- och tågpendlare
SUN-2017/143

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 97
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
KF § 13/2017 Anmälan av mf
Medborgarförslag 2017-01-22


SAMHÄLLSUTVECKLINGENS BESLUTSÄRENDEN

10. Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2018
SUN-2017/11

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 92
Tjänsteskrivelse 2017-11-24
Verksamhetsplan

11. Internkontrolluppdrag investering och driftbudget för samhällsutvecklingsnämnden

SUN-2017/875

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 93
Tjänsteskrivelse 2017-10-24
PM Investeringar och driftbudget

12. Remiss gällande granskning av FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen
SUN-2017/920

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-11-20, § 98
Tjänsteskrivelse 2017-11-17
Yttrande 2017-11-17
Granskningshandling

13. Anmälan av delegationsbeslut

 14. Anmälningsärenden

 

  • Senast uppdaterad 14 dec 2017