Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 02 maj 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om klimatrådgivning

b) Handlingsplan för att genomföra samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2017

c) Aktuella markanvisningar

d) Allmän information


Samhällsutvecklingsnämndens beslutsärenden


5. Uppdrag om reviderad översiktsplan
SUN-2015/305

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-04-18, § 43
Tjänsteskrivelse 2017-04-206. Rekreations- och friluftsområde – Tomtasjön
SUN-2016/317

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-04-18, § 46
Tjänsteskrivelse 2017-04-07
Handling

7. Ändring av gatuverksamhetens investeringsbehov
SUN-2017/290

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-04-18, § 47
Tjänsteskrivelse 2017-04-04


8. Ekonomisk uppföljning per mars månad för samhällsutvecklingsnämnden 2017
SUN-2017/9

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-04-18, § 49
Tjänsteskrivelse 2017-04-20


Ärenden som bereds till kommunstyrelsen


9. Taxor och avgifter för grävtillstånd sam TA-planer
SUN-2017/307

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-04-18, § 48
Tjänsteskrivelse 2017-04-04


10. Stående informationsärende

Anmälningsärenden och delegationsbeslut
  • Senast uppdaterad 9 maj 2017