Till undermeny Karta Kontakt

Samhällsutvecklingsnämndens sammanträde

  • Tid: måndag 29 maj 2017, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll


1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden


a) Information om ”Var är ditt Knivsta?”

b) Information om klimatrådgivning

c) Information om bredbandsbyggnad

d) Information om friluftsområde Kölängen

e) Aktuella markanvisningar

f) Information om detaljplan Margaretahemmet

g) Allmän information

ÄRENDEN SOM BEREDS TILL KOMMUNSTYRELSEN

5. Medborgarförslag 2016:11 om rullstolsanpassad brygga för fiske i Valloxen
SUN-2017/444


Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-05-15, § 54
Tjänsteskrivelse 2017-05-09
KF§ 153 Anmälan av medborgarförslag
Medborgarförslag 2016-07-26

SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDENS EGNA BESLUTSÄRENDEN

6. Ekonomisk uppföljning per april månad för samhällsutvecklingsnämnden 2017
SUN-2017/9

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-05-15, § 55
Tjänsteskrivelse 2017-04-20

7. Omfördelning av investeringsmedel
SUN-2017/34

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-05-15, § 57
Tjänsteskrivelse 2017-05-16, rev
Ansökan om LOVA-bidrag

8. Kvalitetsredovisning för samhällsutvecklingsnämnden 2016

SUN-2017/13

Handlingen innehåller

Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Kvalitetsredovisning för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter

9. Samhällsutvecklingsnämndens sammanträdestider 2018

SUN-2017/417

Handlingen innehåller

Beslut från arbetsutskottet 2017-05-15, § 56
Tjänsteskrivelse 2017-05-05


STÅENDE INFORMATIONSÄRENDEN

10. Anmälan av delegationsbeslut
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)

11. Anmälningsärenden
(Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet)

  • Senast uppdaterad 14 jun 2017