Till undermeny Karta Kontakt

Samverkansnämndens sammanträde

 • Tid: måndag 27 februari 2017, kl 13:00
 • Plats: Heby kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll
 • Per Lindström

  Per Lindström (KD)
  Ordförande
  mob: 0739-819970

 • Bild saknas

  Annika Krispinsson (C)
  Vice ordförande

Dagordning


1. Upprop
2. Justering
3. Godkännande av dagordning


Informationsärenden


4. Ny IT-chef, presentation
5. Presentation av den nya organisationen
6. Information om handlingsplan för åtaganden i verksamhetsplan 2017

KS-2016/26

Handlingsplan 2017-01-31

7. Information kring upphandlingen av IT-drift
8. Information från Knivstas och Hebys verksamheter
9. Utvärdering av tillgänglighet – diskussion

10. Anmälan av delegationsbeslut

11. Övriga anmälningsärenden


Beslutsärenden

12. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samverkansnämnden 2016

SMN-2017/8

Tjänsteskrivelse 2017-01-31
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016, rapport

13. Budgetdialog om mål och ekonomiska ramar 2018-2021, synpunkter på ramarna

SMN-2017/4

Tjänsteskrivelse 2017-02-16
Synpunkter på ramarna, skrivelse
Kommunstyrelsens förslag på inriktning 2017-01-24

14. Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för fem kommuner

SMN-2017/7

Tjänsteskrivelse, 2017-02-15
Förstudie gemensam IT-nämnd, 2017-01-16
Slutpresentation gemensam IT-nämnd, 2017-01-13

15. Uppföljning av arbetsmiljön för medarbetare vid IT-enheten

SMN-2016/28

Tjänsteskrivelse 2017-01-12
Uppföljning, rapport

16. Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samverkansnämndens verksamheter 2016
SMN-2017/2

Tjänsteskrivelse 2017-01-18
Uppföljning av internkontrollplan, rapport

17. Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport

SMN-2017/9

Tjänsteskrivelse 2017-01-27
Uppföljning, statusrapport 2017-01-31
 • Senast uppdaterad 7 mar 2017