Till undermeny Karta Kontakt

Samverkansnämndens sammanträde

 • Tid: fredag 12 maj 2017, kl 13:00
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll
 • Per Lindström

  Per Lindström (KD)
  Ordförande
  mob: 0739-819970

 • Bild saknas

  Annika Krispinsson (C)
  Vice ordförande

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Information om IT-driftsupphandlingen

5. Information från Knivsta och Hebys verksamheter

6. Information om serverflytten

7. Periodbokslut för samverkansnämnden per april 2017

SMN-2017/15

Tjänsteskrivelse 2017-04-21
Rapport, periodbokslut per den sista april 2017 – kommer i senare utskick

8. Investeringsbeslut - Köp av Heby kommuns befintliga inventarier

SMN-2017/16

Tjänsteskrivelse 2017-03-22

9. Begäran om medel för utbyggnad av det trådlösa nätverket för Knivstaskolorna

SMN-2017/17

Tjänsteskrivelse 2017-04-21

10. Anmälan av delegationsbeslut

11. Övriga anmälningsärenden


 • Senast uppdaterad 18 maj 2017