Till undermeny Karta Kontakt

Samverkansnämndens sammanträde

 • Tid: tisdag 03 oktober 2017, kl 15:15
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll
 • Per Lindström

  Per Lindström (KD)
  Ordförande
  mob: 0739-819970

 • Bild saknas

  Annika Krispinsson (C)
  Vice ordförande

Dagordning

1. Upprop
2. Justering

3. Godkännande av dagordning
4. Information om driftleverantör
5. Information om serverflytt

6. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för samverkansnämnden per augusti 2017

SMN-2017/27

Tjänsteskrivelse 2017-09-11
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut, rapport

7. Samverkansnämndens handlingsplan för budget i balans

SMN-2017/28

Tjänsteskrivelse 2017-09-11
Analys av nämndens underskott, rapport 2017-09-25

8. Ändring av mötesdatum, november

Förslag: sammanträdet i november flyttas till 8 november (nuvarande 13 november)

9. Anmälan av delegationsbeslut samt övriga anmälningsärenden • Senast uppdaterad 18 okt 2017