Till undermeny Karta Kontakt

Samverkansnämndens sammanträde

 • Tid: onsdag 08 november 2017, kl 13:00
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: (ej publicerat)
 • Per Lindström

  Per Lindström (KD)
  Ordförande
  mob: 0739-819970

 • Bild saknas

  Annika Krispinsson (C)
  Vice ordförande

Dagordning

1. Upprop
2. Justering


3. Information om revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet inom samverkansnämnden

SMN-2017/36

Missiv 2017-10-25 och revisionsrapport 2017-10-10

4. Information om projektet för IT-samarbete i fem kommuner

5. Ny IT-driftsleverantör, information

6. Ekonomisk uppföljning, information

 

7. Verksamhetsplan för samverkansnämnden år 2018

SMN-2017/35

Tjänsteskrivelse 2017-10-20
Verksamhetsplan 2018

8. Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan – informationssäkerhet

SMN-2017/31

Tjänsteskrivelse 2017-10-12

9. Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan - övertagande IT-drift

SMN-2017/33

Tjänsteskrivelse 2017-10-17
Enkät om leverantörsbytet, utskriven 2017-10-17

10. Uppföljning av kontrollmoment i internkontrollplan – incidenthantering

SMN-2017/34

Tjänsteskrivelse 2017-10-17

11. Internkontrollplan för kvalitet för samverkansnämndens verksamheter 2018

SMN-2017/23

Tjänsteskrivelse 2017-10-26
Internkontrollplan 2018

12. Samverkansnämndens sammanträdestider 2018

SMN-2017/32

Tjänsteskrivelse 2017-10-18

13. Anmälan av delegationsbeslut samt övriga anmälningsärenden


Delegationsbeslut och skrivelser anmäls enligt lista 2017-09-26–2017-10-31
 • Senast uppdaterad 1 nov 2017