Till undermeny Karta Kontakt

Samverkansnämndens sammanträde

 • Tid: måndag 04 december 2017, kl 16:00
 • Plats: Knivsta kommunhus
 • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
 • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
 • Protokoll: Protokoll
 • Per Lindström

  Per Lindström (KD)
  Ordförande
  mob: 0739-819970

 • Bild saknas

  Annika Krispinsson (C)
  Vice ordförande

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Verksamhetsplan för samverkansnämnden år 2018

SMN-2017/35

Beslut från samverkansnämnden, § 43, 2017-11-08 (återremiss)
Tjänsteskrivelse 2017-10-20
Verksamhetsplan 2018 för samverkansnämnden

4. Anmälan av delegationsbeslut samt övriga anmälningsärenden


 • Senast uppdaterad 14 dec 2017