Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 16 maj 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering av protokoll
3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

Informationsärenden

4. Redovisning kommunala aktivitetsansvaret


UN-2017/228

Redovisning av kommunens aktivitetsansvar 2016, beskrivning

Beslutsärenden

5. Egentillsyn Thunmanskolan

UN-2016/508

Beslut från arbetsutskottet § 50
Tjänsteskrivelse 2017-04-20

6. Tillsyn Ekorrens montessoriförskola

UN-2017/30

Beslut från arbetsutskottet § 51
Tjänsteskrivelse 2017-04-20 med bilaga

7. Kulturskolans verksamhetsinriktning

UN-2016/388

Beslut från arbetsutskottet § 52
Tjänsteskrivelse 2017-04-25, reviderad 2017-05-09
Återrapportering av utredning kulturskolan 2017-03-24, reviderad 2017-04-18

8. Samråd om detaljplan för södra Ängby, Ängby 1:1 med flera

UN-2017/210

Inbjudan till samråd
Tjänsteskrivelse 2017-04-25

9. Inrättande av Hälsoäventyret i Knivsta

UN-2017/206

Tjänsteskrivelse 2017-05-08
Rapport om hälsoäventyret

10. Uppdrag gällande lokal för idrottsundervisning vid nya skolan i Alsike nord

UN-2017/229

Beslut från arbetsutskottet § 56
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

11. Organisering av skolbusstrafik från 2020

UN- 2017/231

Tjänsteskrivelse 2017-05-09

12. Deltagande på Almedalsveckan 2017, ersättning för kostnader


UN- 2017/232
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

13. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 5 jun 2017