Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 13 juni 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Tillsyn Piratskeppets förskola

UN-2017/121

Beslut från arbetsutskottet, § 68, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse 2017-05-28

5. Förstagångstillsyn Särsta förskola

 UN-2017/203

Beslut från arbetsutskottet, § 73, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse. 2017-06-01
Protokoll 2017-06-01
Underlagsformulär inför förstagångstillsyn, 2017-06-0

6. Förstagångstillsyn Pysselskogen

UN-2017/202

Beslut från arbetsutskottet, § 72, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Protokoll maj 2017
Svar frågeformulär

7. Egentillsyn Thunmanskolan– återkoppling

UN-2017/508

Beslut från arbetsutskottet, § 69, 2017-05-29
Beslut från utbildningsnämnden 2017-05-16
Tjänsteskrivelse 2017-06-01
Handlingsplan februari 2017

8. Informationsärenden

a) Redovisning av nationella prov vårterminen 2017, rektor Thunmanskolan
b) Redovisning gällande pågående arbete med skolstruktur Ängby, utbildningschef och lokalförsörjningschef
c) Redovisning gällande framtagande av utvecklingsplan för digitalisering av de pedagogiska lärmiljöerna i Knivsta kommunala förskolor och skolor, utbildningschef.

9. Revidering internkontrollplan 2017

UN-2016/368

Tjänsteskrivelse, 2017-05-31
Reviderad internkontrollplan, 2017-05-31

10. Utvecklingsuppdrag–tillgängliga lärmiljöer i Knivsta kommunala förskolor och skolor

UN-2017/356

Beslut från arbetsutskottet, § 66, 2017-05-29
Beslut från utbildningsnämnden § 22, 2017-02-14
Tjänsteskrivelse 2017-05-22

11. Särskild uppföljning frånvaro

UN-2017/208

Beslut från arbetsutskottet, § 70, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Rapport 

12. Särskild uppföljning digitalisering

UN-2017/209

Beslut från arbetsutskottet, § 71, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Rapport 2017-05-18
Rapport från Atea 2017-12-31

13. Uppdrag–ökat samarbete mellan utbildningsnämnden och socialnämnden, rapport

UN-2017/253

Beslut från arbetsutskottet, § 65 , 2017-05-29
Tjänsteskrivelse:2017-05-18

14. Kulturskolans verksamhetsinriktning–återremiss

UN-2017/388

Beslut från arbetsutskottet, § 64, 2017-05-29
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2017-05-16
Tjänsteskrivelse 2017-05-31

15. Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets Familjedaghem om bidrag enligt 25 kap 10§ skollagen (2010:800)

UN-2016/167

Beslut från arbetsutskottet, § 76, 2017-05-29
Tjänsteskrivelse 2017-05-18

16. Ekonomisk Uppföljning per sista maj för utbildningsnämnden 2017

UN-2017/5

Tjänsteskrivelse 2017-06-02
Driftbudget, 2017-05-31

17. Önskemål om byte av utbildningsnämndens sammanträdestid i oktober

UN-2017/356

Beslut från arbetsutskottet, § 74, 2017-05--29

18. Önskemål om byte av utbildningsnämndens sammanträdestid i november

UN-2016/356

Beslut från arbetsutskottet, § 75, 2017-05--29

19. Allmän information

20. Anmälan av delegationsbeslut

21. Anmälningsärenden

 

  • Senast uppdaterad 6 jul 2017