Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 05 september 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Informationsärenden

4 Återkoppling Laggas Trollsvansar

UN-2016/336
Muntlig presentation av verksamheten

5 Ekorrens Montessoriförskola
UN-2017/30
Rapport
Muntlig återkoppling av verksamheten

6 Skolstruktur Ängby
UN-2017/149
Muntlig information av lokalförsörjningschef Eva Mårtensson

7 Information från Namnsättningsgruppen

8 Rekryteringsläget vid kommunens skolor
Muntlig information av skolchef Britt-Marie Hedlund

9 Läsårets hälsosamtal samt Liv hälsa ung
Muntlig information av folkhälsstrateg Ida Gråhed

10 Redovisning av nationella prov, betyg och frånvaro i grundskolan vårterminen 2017 
M
untlig presentation av skolchef Britt-Marie Hedlund och rektor Johanna Lindqvist

11 Asylsökandes rätt till fortsatta studier efter 18-års ålder efter avslutat språkintroduktionsprogram (SPRINT)
Information av utbildningschef om asylsökandes rätt till fortsatta studier efter 18-års ålder och de avslutat det första språkintroduktionsprogrammet (SPRINT).

12 Muntlig återkoppling från deltagande vid Almedalsveckan
Björn-Owe Björk (KD) och Anneli Löfling (KNU) återrapporterar

13 Ekonomisk uppföljning per sista 31 juli för utbildningsnämnden 2017
UN-2017/5
Information av ekonomichef Dan-Erik Pettersson

14 Information om indraget studiemedel vid Sjögrenska gymnasiet
Information av skolchef Britt-Marie Hedlund

Beslutsärenden

15 Återrapportering muntlig och skriftlig, av särskild granskning upphandling
UN-2017/24

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet § 90, 2017-08-22
Tjänsteskrivelse 2017-08-11
Beslut från utbildningsnämnden, § 18, 2017-02-14

16 Sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2018
UN-2017/309

Handlingen innehåller:
Beslut från arbetsutskottet § 91, 2017-08-22
Tjänsteskrivelse 2017-06-28

17 Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut
Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.
  • Senast uppdaterad 21 sep 2017