Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 21 november 2017, kl 08:30
  • Plats: Guldgruvan, Valloxvägen 2 C
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

KALLELSE
2017-11-16

 

Sammanträde med utbildningsnämnden

 

Tid: tisdagen den 21 november kl. 08.30

Obs! Plats: Guldgruvan, Valloxvägen 2C

Dagordning

 

1. Upprop

 

2. Justering av protokoll

Förslag: Protokollet justeras den 24 november.

3. Godkännande av dagordningen

 

4. Informationsärenden

- Tillsyn av verksamheten Laggas Trollsvansar (UN-2016/336)
Verksamheten har fått kallelse till nämndens sammanträde.

- Information inför planering av budget och verksamhetsplan 2018

Beslutsärenden

 

5. Uppföljning av förstagångstillsyn Särsta Förskola

UN-2017/464

Beslut § 110, arbetsutskottet 2017-10-23
Tjänsteskrivelse 2017-10-04
Svar från huvudman, redovisning av utförda åtgärder

6. Om- och tillbyggnad av Gredelby förskola

UN-2017/454

Handläggare: Eva Mårtensson
Beslut § 108, arbetsutskottet 2017-10-23
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Programhandling 2017-08-17

 

7. Paviljonger vid Tallbackens förskola

UN-2017/455

Handläggare: Eva Mårtensson
Beslut § 109, arbetsutskottet 2017-10-23
Tjänsteskrivelse 2017-11-09

Programhandling 2017-10-26

8. Utredning av ungdomsverksamhetens utveckling och framtida organisation

UN-2017/460

Handläggare: Sandra Jardemalm
Beslut § 112 arbetsutskottet 2017-10-23
Tjänsteskrivelse 2017-11-01

9. Internkontrollplan 2018

UN-2017/307

Handläggare Liza Larsén Ogden, Karin Allard
Tjänsteskrivelse 2017-10-23

Internkontrollplan 2018

10. Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden 2017, oktober

 UN-2017/5

Handläggare: Edvin Johansson
Beslut § 111, arbetsutskottet 2017-10-23
Tjänsteskrivelse 2017-11-16
Driftbudget 2017-10-31

11. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

 Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.
Bilaga 1

  • Senast uppdaterad 29 nov 2017