Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 12 december 2017, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

KALLELSE
2017-12-05

Sammanträde med utbildningsnämnden

Dagordning

1. Upprop

 

2. Justering av protokoll

 

Obs! Förslag: Protokollet justeras senast den 18 december 2017.

3. Godkännande av dagordningen

 

4. Informationsärenden

 

a) Avrapportering av samarbetet mellan utbildningsnämnden och socialnämnden, utvecklingschef Monika Warsén informerar

 

b) Information om Thunmansskolans medverkan i Skolinspektionens utvärdering av idrottsämnet

 

Beslutsärenden

 

5. Tillsyn av I Ur och Skur-förskolan Villa Villekulla

UN-2017/485

Beslut § 120 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-14
Tillsynsrapport

6. Verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2018

UN-2017/9

Beslut § 119 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-23
Verksamhetsplan och internbudget för utbildningsnämnden 2018
Styrkort för grundskolan 2018
Styrkort för förskolan 2018
Resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem
Resursfördelningsmodell för förskola

7. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

UN-2017/494

Beslut § 121 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-10
Förslag på reviderad delegationsordning

8. Om- och tillbyggnad av Gredelby förskola

UN-2017/454

Handläggare: Eva Mårtensson
Beslut § 123 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Programhandling 2017-08-17

9. Paviljonger vid Tallbackens förskola

UN-2017/455

Handläggare: Eva Mårtensson
Beslut § 124 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Programhandling 2017-10-26

10. Utökande av antalet platser, Solstigens förskola

UN-2017/505

Beslut § 125 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-29
Ansökan 2017-11-27
Yttrande om brandsäkerhet 2017-11-27
E-post från bygg- och miljönämnden 2017-11-21, med bilaga, ritning

11. Prislista Sjögrenska gymnasiet 2018

UN-2017/515

Beslut § 126 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-11-28
Prislista Sjögrenska gymnasiet, Sammanställning IKE 2018

12. Förändringar av avgifter till kulturskolan, ändring av rabatter

UN-2017/453

Beslut § 118 från arbetsutskottet 2017-11-30 (ojusterat)
Tjänsteskrivelse 2017-10-10

13. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

 Redovisas i cirkulationspärm vid sammanträdet.
Bilaga 1

Välkomna

Björn-Owe Björk
Ordförande

  • Senast uppdaterad 6 dec 2017