Till undermeny Karta Kontakt

Arbete för nyanlända

I Knivsta möjliggörs en tidig etablering på arbetsmarknaden genom arbete/arbetspraktik parallellt med studier.

Svenska För Invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål. I Knivsta kommun arbetar vi med individualiserad undervisning och ett webb-baserat material.

Utöver SFI finns också möjlighet att studera Svenska Grund och A-B-nivå.