Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 • Pedagog till förskoleklass Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-23 Att arbeta som pedagog i förskoleklass med fokus på eftermiddagsverksamheten/fritids.
 • Undersköterska med körkort, tillsvidare och längre vikariat

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-25 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och delegerad hälsosjukvård. Teknikutveckling står högt i prioritering i Knivsta kommun. Det innebär att vi ska ha ett nytänkande och hitta nya lösningar för att utveckla teknik i välfärden. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Fiolpedagog

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-25 Fiolpedagog. Arbetsuppgifter: Vi söker en fiolpedagog på 20% tjänst. Arbetsuppgifter: Undervisning i fiol (och gärna framöver, altfiol). Mest enskild undervisning, men även mindre grupper kan förekomma. Uppbyggnad av ensembleverksamhet. I stråkundervisningen har vi elever i åldrar från åk 2 till och med gymnasiet. Du planerar själv din undervisning och något/några tillfällen per läsår, göra gemensamma arbeten med andra kollegor och elever. Under läsåret kan även helgarbete ingå. Vi har gemensamma arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten ca två tillfällen/månad, som man förväntas närvara på. Knivsta Kulturskola firar under året 10 års jubileum. En modern kulturskola i ständig utveckling och öppen för nya idéer för att följa med i tiden. Kulturskolan har ca 15 anställda i varierande åldrar och anställningsgrad. Många av lärarna är frilandsande musiker. Våra ämnen är bl.a. Nycirkus, Drama, instrumentalundervisning, sång, dans, bild&form, modedesign och foto.
 • Avlösare/ledsagare till en 7-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-30 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 7 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 6 timmar i veckan, ca två eftermiddagar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00, men även helger går bra. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Kontaktperson/ledsagare sökes till 14 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker en kontaktperson/ledsagare till en 14 årig kille boendes centralt i Knivsta. Som kontaktperson/ledsagare är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Kontaktpersonen/ledsagaren är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till 11-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 11 år i Knivsta. Uppdragets omfattning är ungefär 5 timmar i veckan. Det är önskvärt att du kan jobba tiderna runt kl. 14:30-17:00 på vardagar. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Aktiviteten kan tex innebär besök på badhus.
 • Kontaktperson till 15-årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker en kontaktperson till en 15 årig kille boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Ledsagare till 18 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en 18-årig kille i Knivsta. Uppdragets omfattning är under 2 söndagar i månaden, ca 5 timmar per gång. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Avlösare/ledsagare till en 9-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som avlösare/ledsagare till en pojke på 9 år i Knivsta. Uppdragets totala omfattning är ungefär 20 timmar i månaden. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Som avlösare arbetar du i hemmet för att tillfälligt avlasta föräldrarna.
 • Sommarvikarier personlig assistans, hemtjänst, äldreboende och nattpatrull.

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Vi söker sommarvikarier till LSS, äldreboende och hemtjänst. Vi utför serviceinsatser, omvårdnad och delegerad hälsosjukvård i hemmet.
 • Sjuksköterska i Hemsjukvården

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Som sjuksköterska på distrikt ansvarar du i huvudsak för ett geografiskt område. Där ansvarar du i planering och genomförande av hemsjukvårdsinsatser. Du samverkar i dessa uppgifter i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjukgymnaster/fysioterapeuter, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal.
 • Skolkurator

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Skolkuratorns huvudsakliga uppgift är att arbeta med elever och vårdnadshavare samt lärare för att främja elevers lärande och utveckling. Skolkurator tillför social och psykosocial kompetens inom skolan och är sakkunnig när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Skolkurator främjar måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan inom och utom organisationen. Skolkurator arbetar på individ-, grupp-, och organisationsnivå samt ingår i skolornas Elevhälsoteam tillsammans med rektor.
 • Skolsköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram för elevhälsa med medicinska insatser. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens Elevhälsa men har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam, lärare, vårdnadshavare och med myndigheter och organisationer utanför skolan.
 • Skolpsykolog

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-03-31 På skolorna ingår du i elevhälsoteamet och arbetet sker i samverkan med en tydlig inriktning på ett tvärprofessionellt förhållningssätt. Elevhälsan har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande i syfte att bidra till elevernas möjlighet till lärande. I det arbetet ingår att arbeta med olika nivåer, det vill säga individnivå, gruppnivå och skolnivå, för att bidra till inkluderande och tillgängliga lärmiljöer.
 • Demens sjuksköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-01 Som demens sjuksköterska har du ansvar för demensavdelningen på Estrids Gård. Du utför planerade samt akuta insatser med hjälp av hemtjänstpersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande.
 • Nattsjuksköterskor

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-01 Som sjuksköterska på natten har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske nattetid, med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig.
 • Registrator med arkivkunskaper

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-02 Vi söker en registrator med arkivkunskaper. Tjänsten är förlagd till kommunledningskontoret vid den centrala gemensamma förvaltningen. Du kommer att arbeta i en registratorsgrupp med ytterligare två registratorer som precis som du har också andra arbetsuppgifter. En del av arbetsuppgifterna är utbildning och stöd inom området samt vara ansvarig för vidareutveckling av registraturens arbete och ärendehanteringssystem. Visst systemansvar för vårt ärendehanteringssystem Public 360 ingår, varför kunskap om och arbete i sharepointmiljö är en stark merit. Som registrator kommer du att arbeta med registrering och diarieföring av handlingar, aktläggning och arkivering samt utveckla rutiner inom området. Utlämnande av handlingar med tillhörande sekretessbedömning tillhör också uppgifterna. Knivsta Kommun arbetar med att implementera verksamhetsbaserad arkivredovisning och du kommer bistå kommunarkivarien med implementering av detta inom registraturen. Vi letar efter dig som är framåt, kommunikativ, struktuerad, har förmåga att planera och har ett intresse och engagemang att arbeta som registrator. Vi räknar med att du hanterar Officepaketet obehindrat samt talar och skriver både svenska och engelska flytande.
 • Lärare med inriktning fritids/samverkan åk 1-3

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-09 Vi söker dig som vill arbeta med eleverna i åk 1-3. Vi vill att du tillsammans med oss arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med din kunskap. En förutsättning är att du har ett varmt förhållningssätt mot elever och god samarbetsförmåga. Du kommer att samarbeta med såväl lärare som fritidspersonal. Du bör vara en god ledare och ha stort engagemang för eleverna och dess lärande.
 • Förskollärare/fritidspedagog

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-09 Vi söker dig som vill arbeta på skolans fritidshem med elever från F-3. Vi vill att du tillsammans med oss arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med dina kunskaper. En förutsättning är att du har ett varmt förhållningssätt mot elever och har god samarbetsförmåga. Du kommer att samarbeta med såväl lärare som fritidspersonal. Du bör vara en god ledare och ha stort engagemang för eleverna och dess lärande.
 • Barnskötare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-13 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Förskolan arbetar med Hållbar utveckling vi ser gärna att du också är intresserad av det. Som person ser vi att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information! Vi ser fram emot din ansökan!
 • Barnskötare/elevassistent

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-13 I arbetsuppgifterna ingår att: i den vardagliga verksamheten vara ett stöd för eleven i kunskapsinhämtning och i sociala relationer i skola och på fritids. ha löpande kontakt med elevens vårdnadshavare samarbeta med övrig personal runt eleven/elevgruppen
 • Personliga Assistenter

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent i Knivsta Kommun. Vi är i behov av både tim- och långtidsvikarier. Arbetsuppgifterna består av personlig- och medicinsk omvårdnad som varierar beroende på kundens behov. Då du kommer att arbeta i kundens hem så kan det ingå vissa hushållssysslor. Arbetstiderna är schemalagda dag/kväll/natt och helg.
 • Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Arbetshandledare Daglig verksamhet

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-04-30 Arbetshandledaren stödjer människor med funktionsvariation i deras sysselsättning/arbete. Många av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad. Sysselsättning bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att du kan jobba både i kollegegrupp och ensam med brukare
 • Arbetsterapeut till Rehablitering och Hemsjukvården

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi arbetar i team med både sjuksköterska sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans med övrig omvårdnadspersonal. I arbetet ingår bland annat att göra ADL-bedömningar, bedöma behov av och förskriva hjälpmedel, bedöma och intyga behov av bostadsanpassning, utbilda samt handleda personal samt ha en god kontakt med kundens kontaktnät. Arbetet innebär ett gott och nära samarbete med chefer och medarbetare i de olika verksamheterna. Att vara delaktig och engagerad i utvecklingen och uppbyggnaden av vår verksamhet är också en viktig arbetsuppgift.
 • Personlig assistent

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Vi söker tim- och sommarvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Timanställd Sjuksköterska

  Sommarjobb / Säsongsanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-05-31 Som timanställd sjuksköterska har du ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför akuta insatser samt de planerade insatser som måste ske med hjälp av omvårdnadspersonalen. Som sjuksköterska hos oss är du medicinskt ansvarig och leder arbetet för omvårdnadspersonalen när behovet finns, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Arbetet är mycket varierande.
 • Senast uppdaterad 16 nov 2016