Till undermeny Karta Kontakt

Kommunen söker intressent till arrende för uppställning av gatukök

Knivsta kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla intresse för att arrendera yta för uppställning av gatukök i Knivsta centrum.

Förutsättningar

Ytan på upp till 200 kvadratmeter är lokaliserad enligt bilden.

Arrendeyta för gatukök i Knivsta centrum

En eventuell arrendator behöver inte uppta hela den markerade ytan. Det kan även tänkas att det ryms två kompletterande verksamheter på platsen.

Platsen är idag belagd med sten-/betongplattor. Den är förberedd för anslutning av el, vatten och avlopp och upplåts i befintligt skick.

Tillstånd

Arrendatorn ansvarar för att ansöka, bekosta, åtgärda och under hela avtalstiden bibehålla samtliga myndighetskrav och tillstånd som behövs för uppställningen och verksamheten. Härmed avses exempelvis bygglov, tillstånd hos polis, kommunens miljöenhet etc.

Flygbild, arrendeyta för gatukök i Knivsta centrum

Avtalstid

Avtalet gäller året om under den tid som avtalas mellan parterna. Dock längst fem år.

Arrendeavgift

Ange vilket arrende du är beredd att betala i anbudet.

Försäkringar och avgifter

Arrendatorn ansvarar för alla erforderliga försäkringar och avgifter. Denne är även ansvarig för skötsel av området, sophämtning, sandning, snöröjning med mera.

Krav på arrendator

Kommunen förutsätter att du som arrendator inte är i konkurs, har anmärkning hos skatteverket eller har näringsförbud. Vid intresseanmälan ska du som företagare fylla i blanketten Företagsupplysning Knivsta.

Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter gentemot samhället avseende skatter och sociala avgifter. Kommunen kommer att kontrollera detta med skatteverket.

Utvärdering av intresserade leverantörer

Avtal kommer att tecknas med den leverantör som erbjuder den för kommunen mest fördelaktiga helhetslösningen. Vi vill skapa ett levande och attraktivt centrum med ett så stort mat- och serviceutbud som möjligt. Vi ser gärna att matvagnen/gatuköket bidrar till att skapa en urban och tilltalande miljö i vårt centrum.

Lämna intresseanmälan

Är du intresserad av att arrendera plats ska du skicka in din intresseanmälan via brev eller e-post senast 2017-10-02.

Ange/bifoga:

  • Verksamhetsidé
  • Utformning, ritningar på byggnad eller vagn.
  • Öppettider
  • Arrendeavgift som du är beredd att betala
  • Blanketten Företagsupplysning Knivsta (länk till blanketten hittar du till höger på sidan)
  • Eventuella referenser

Mottagen intresseanmälan kommer att bekräftas av kommunen.

Upplysningar och visning på plats

Pelle Mikaelsson, 018-34 70 00, pelle.mikaelsson@knivsta.se 

Adress intresseanmälan:

Knivsta kommun 741 75 Knivsta, eller e-post: knivsta@knivsta.se

Välkommen med din intresseanmälan!

  • Senast uppdaterad 6 sep 2017