Till undermeny Karta Kontakt

Folköl, försäljning och servering

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror.

I Butiken ska kunden kunna köpa (en komplett måltid) med:

 • mejeriprodukter
 • charkvaror
 • torrvaror
 • bröd
 • grönsaker
 • frukt
 • konserverade produkter
 • frysta produkter
 • ett sortiment av lättdrycker

För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd av bygg- och miljönämnden som livsmedelslokal. Dessutom krävs det att mat serveras (?) och att det finns lättdrycker.

Om serveringstillstånd redan finns för verksamheten behöver servering av öl inte anmälas.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl

 • Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
 • Den som är anmälningsskyldig ska utöva egenkontroll över ölserveringen
 • Servering av öl får bara ske till den som har fyllt 18 år
 • Personalen har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om öl serveras till en person som inte fyllt 18 år.

Om reglerna inte följs får kommunen förbjuda ölförsäljningen i sex eller tolv månader. I speciella fall kan varning utdelas.

Kontakt och mer information: 
Knivsta kommun
Tel 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

 

 • Senast uppdaterad 9 nov 2017