Till undermeny Karta Kontakt

Skyltar och ljusanordningar

Önskar du sätta upp en skylt eller ljusanordning inom ett område med detaljplan kan du behöva söka bygglov. Det gäller även om du vill flytta eller väsentligt ändra skylten eller ljusanordningen. Ligger fastigheten inom områdesbestämmelser kan det även där krävas bygglov.

Bygglov behövs för att:

 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan
 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt enligt vissa områdesbestämmelser
 • Sätta upp, flytta eller väsentlig ändra ljusanordningar om den avsedda användningen av anordningen kan ha en betydande omgivningen
 • Sätta upp, flytta eller väsentlig ändra ljusanordningar inom vissa områdesbestämmelser

Bygglov behövs inte för:

Inom detaljplanelagt område krävs det inte bygglov för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Utanför detaljplanelagt område krävs det inte bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Andra tillstånd

Samtliga åtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd. Åtgärder inom vägområden kräver även tillstånd från väghållaren, väghållaren kan till exempel vara en vägförening, Trafikverket eller kommunen.

Utanför detaljplanelagt området krävs det tillstånd från Trafikverket att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom vägområdet till en allmän väg.

Utanför detaljplanelagt område krävs det tillstånd från Länsstyrelsen att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Mer information finns på Trafikverkets och Länsstyrelsens webbplats.

Vad kostar det?

Exempel: 

Skylt större än 1 kvm på fasad kostar 2 563kr, fler skyltar i samma ansökan kostar efter första skylten 582kr/st.

Skylt mindre än eller lika med 1 kvm på fasad kostar 1 281kr, fler skyltar i samma ansökan kostar efter första skylten 291kr/st.

Kostnaden beräknas enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Se taxan till höger.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov är på 5 veckor. Du är garanterad ett beslut inom 10 veckor.

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, ett meddelande kommer då skickas till den som söker.

För mer information om hur handläggningen går till finner ni under fliken Bygglovprocessen.

Frågor?

Kontakta Knivsta Kommuns bygglovsenheten om du har frågor gällande skyltar och ljusanordningar.

Är det dags att ansöka?

För information om vad som behövs, klicka på fliken: Såhär söker du