Till undermeny Karta Kontakt

Tobaksförsäljning

Den som säljer tobaksvaror ska anmäla detta till kommunen, det gäller både permanent och tillfällig försäljning. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjats. Knivsta kommun tar ut en tillsynsavgift per år och försäljningsställe.

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Försäljning får dessutom inte ske om misstanke finns att varan ska lämnas över till någon minderårig. Vid tveksamma fall ska legitimation begäras. Även om en vårdnadshavare lämnat sitt godkännande medger inte lagen något undantag.

Tobaksvaror får inte säljas som lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter.

Tillsyn

Den som har försäljning av tobak ska utöva egentillsyn över försäljningen. För tillsynen ska det finnas ett skriftligt program som arbetats fram av den ansvarige för butiken.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Det innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Knivsta kommun upprättar register över försäljningsställen och gör tillsynsbesök. Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig på information och rådgivning.

Kontakt och mer information:
Knivsta kommun
Tel 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

  

  • Senast uppdaterad 9 nov 2017